Przejdź do treści
Logo

Rozcieńczalnik poliwinylowy


Przeznaczenie:

Rozcieńczalnik poliwinylowy przeznaczony jest do rozcieńczania wyrobów poliwinylowych (farb, emalii, lakierów), jak również do mycia urządzeń i narzędzi malarskich.

Charakterystyka:

Rozcieńczalnik poliwinylowy to bezbarwna, klarowna, jednorodna ciecz będąca mieszaniną węglowodorów aromatycznych i alkoholi, bez zmętnień, zawiesin i osadów.

Właściwości wyrobu:

Ciecz lotna i palna tworząca mieszaniny wybuchowe z powietrzem.

Opakowania:

Rozcieńczalnik dostępny jest w opakowaniach o pojemności 0,5l, 1l, 5l, 10l, oraz 200l lub innych do uzgodnienia między producentem i odbiorcą. Pojemniki z tworzyw sztucznych lub blaszane

Wybrane parametry techniczne:

Wybrane parametry techniczne
Wyrób zgodny z Zakładową Normą firmy CHEMIKA.
Posiada Atest PZH.

 

Wróć Wróć