Przejdź do treści
Logo

AQUACHEM - G Gruntoemalia


Charakterystyka:

Zawiesina pigmentów i wypełniaczy w wodnej dyspersji polimerowej z dodatkiem koalescentów, pigmentów antykorozyjnych i środków pomocniczych. AQUACHEM – G tworzy powłoki wysychające w temperaturze otoczenia.

Właściwości wyrobu:

Gruntoemalia  jest ekologiczna i w pełni bezpieczna dla użytkownika i środowiska naturalnego, wodorozcieńczalna, o delikatnym zapachu. AQUACHEM – G tworzy bardzo dobrze przyczepne, ochronno-dekoracyjne powłoki o doskonałym kryciu. Powłoka charakteryzuje się dobrą wytrzymałością mechaniczną. Odznacza się wysoką elastycznością, tłocznością i odpornością na uderzenia. Szczególnie zalecana jest do malowania pomieszczeń w szpitalach, żłobkach, przedszkolach, szkołach oraz w pomieszczeniach o wysokim stopniu zagrożenia pożarem lub wybuchem, w których użycie farb opartych na rozpuszczalnikach organicznych nie jest możliwe. Gruntoemalię można stosować w pomieszczeniach o ograniczonym stopniu wentylowania i przewietrzania.

Przeznaczenie:

Wyrób wodorozcieńczalny, niepalny przeznaczony do zabezpieczania powierzchni żeliwnych, stalowych, metali kolorowych, drewna i materiałów drewnopodobnych. Uzyskane powłoki malarskie są niepalne, mogą być eksploatowane na zewnętrz i wewnątrz pomieszczeń. Na powierzchnie drewniane i drewnopodobne eksploatowane na zewnątrz pomieszczeń zaleca się użycie jako podkładu środka do impregnacji drewna, bezbarwnego DEKORCHEMU. Przy malowaniu powierzchni drewnianych eksploatowanych wewnątrz, nie jest wymagane użycie podkładu.

Wybrane parametry techniczne:

Gęstość (w temp. 20 ºC) max. 1,20 g/cm3
Lepkość (kubek wypływowy forda nr 4, w temp. 20 ºC) 80 ÷ 140 s
Zakres pH 7,0 ÷ 8,5
Krycie jakościowe, stopień pierwszy – ciemne kolory;
drugi – jasne kolory
Barwa paleta kolorów, również wg wzornika RAL
Połysk połysk, mat, półmat
Rozcieńczanie woda pitna, wodociągowa, kopalniana
Czyszczenie narzędzi bezpośrednio po użyciu ciepłą wodą
Palność niepalna
Wydajność do 12 m2/l przy jednej warstwie
Temperatura podłoża nie niższa niż 5 ºC
Temperatura otoczenia nie niższa niż 5 ºC
(optymalna powyżej 10 ºC)
Metody nakładania natrysk hydrodynamiczny
natrysk pneumatyczny
pędzel, wałek
Zalecana ilość warstw 2
Czas wysychania powłoki
[w temp. 20±2 ºC i wilgotności względnej 65±5%]
stopień 1 – 1 h; stopień 4 – 4 h;
w temperaturze 80 ºC stopień 4 – 0,5 h
Czas nakładania kolejnej warstwy przy malowaniu natryskiem po ok. 3 h
przy malowaniu pędzlem lub wałkiem po 4h
Wskazówki ogólne nie mieszać wyrobu z produktami
rozpuszczalnikowymi
przed użyciem i po dłuższych przerwach
w pracy zamieszać

Badane parametry mogą ulec zmianie wraz ze zmianą warunków otoczenia, ilości i grubości warstw.

Wróć Wróć