Przejdź do treści
Logo

NITRO rozcieńczalnik


Przeznaczenie:

Rozcieńczalnik nitro stosowany jest do rozcieńczania farb, lakierów i emalii nitrocelulozowych oraz do mycia urządzeń i narzędzi malarskich.

Charakterystyka:

Rozcieńczalnik nitro to bezbarwna, klarowna, jednorodna ciecz będąca mieszaniną węglowodorów alifatycznych i aromatycznych, ketonów i alkoholi bez zmętnień, zawiesin i osadów.

Właściwości wyrobu:

Ciecz lotna i palna tworząca mieszaniny wybuchowe z powietrzem.

Opakowania:

Rozcieńczalnik dostępny jest w opakowaniach o pojemności 0,5l, 1l, 5l, 10l, oraz 200l lub innych do uzgodnienia między producentem i odbiorcą. Pojemniki z tworzyw sztucznych lub blaszane.

Wybrane parametry techniczne:

Wybrane parametry techniczne
Wyrób zgodny z Zakładową Normą firmy CHEMIKA
Posiada Atest PZH.

 

Wróć Wróć