Przejdź do treści
Logo

House Pro by Chemika Płyn do mycia mebli


Charakterystyka:

HOUSE PRO Płyn do mycia mebli to środek o przyjemnym cytrynowym zapachu służący do pielęgnacji, konserwacji i nabłyszczania drewna oraz tworzyw sztucznych. Charakteryzuje się łatwym rozprowadzaniem, przywraca naturalny wygląd, chroni przed ponownym zabrudzeniem. Regularne stosowanie preparatu pozwala przez długi czas cieszyć się nieskazitelnym wyglądem oraz zapewni ochronę wierzchniej warstwy czyszczonych powierzchni. Poleca się stosowanie pozostałych produktów linii HOUSE PRO: Płyn uniwersalny, Płyn do podłóg drewnianych i paneli.

Przeznaczenie:

Produkt przeznaczony jest do użytkowania profesjonalnego i konsumenckiego. Niezbędny do pielęgnacji powierzchni drewnianych w każdym domu, biurze, sklepie i innych. Idealnie nadaje się do czyszczenia mebli drewnianych, drewnopochodnych, laminatów, tworzyw sztucznych.

Sposób stosowania:

Tylko do użytku zewnętrznego. Przed użyciem wstrząsnąć.
Sposób użycia: spryskać czyszczoną powierzchnię, a następnie wytrzeć czystą ściereczką do sucha.
Przeciwwskazania:
Nie stosować przy nadwrażliwości na jakiekolwiek składniki preparatu.

Warunki podczas użytkowania:

Przed użyciem zapoznać się z etykietą znajdującą się na opakowaniu. Chronić przed dziećmi. W razie połknięcia, niepożądanych reakcji alergicznych, zmian skórnych skonsultować się z lekarzem i pokazać mu Kartę Charakterystyki produktu.

Transport:

Produkt należy transportować w oryginalnych szczelnych opakowaniach właściwie zabezpieczonych.
Preparat nie jest klasyfikowany jako produkt niebezpieczny i nie podlega przepisom wg RID/ADR.
W czasie transportu należy utrzymywać temperaturę powyżej 0°C. Nie narażać na długotrwałe działanie niskich temperatur. Chronić przed przegrzaniem oraz działaniem promieni słonecznych.

Składowanie:

Płyn należy przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach. Składować w pomieszczeniach magazynowych zamkniętych i niedostępnych dla osób niepowołanych. Chronić przed nadmiernym działaniem promieni słonecznych. Nie należy dopuszczać do uszkodzeń mechanicznych opakowań, mogących prowadzić do niekontrolowanego wycieku preparatu. Nie narażać na działanie niskich temperatur. Przechowywać w zakresie temperatur od +5°C do +35°C
w pomieszczeniach gwarantujących dostateczną ochronę. Czas przechowywania określa się jako równy okresowi gwarancji, czyli 24 miesiące.

Warunki gwarancji:

Płyn objęty jest 24 miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje opakowań, które zostały uszkodzone mechanicznie na wskutek niewłaściwego obchodzenia się z nimi np: rzucanie, nieostrożny transport. Gwarancja nie obejmuje preparatu zanieczyszczonego chemicznie. Gwarancji nie podlega również preparat, którego wady powstały w wyniku złego sposobu magazynowania wyrobu u odbiorcy. Wymianie podlega preparat, dla którego zostały zachowane warunki pakowania, przechowywania i transportu, a wady uniemożliwiające używania wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem powstały w procesie produkcji i wynikają z winy producenta.

Opakowania:

HOUSE PRO Płyn do mycia mebli dostępny jest w opakowaniach o pojemności 500 ml lub w innych do uzgodnienia między producentem i odbiorcą. Pojemniki z tworzyw sztucznych. Utylizować zgodnie z krajowymi przepisami.

Wybrane parametry techniczne:

Wygląd, barwa Nieprzeźroczysta, mleczno-biała jednorodna ciecz bez zanieczyszczeń mechanicznych
Gęstość w temp. 20˚C 1,00±0,05 g/cm3
pH w temp. 20˚C 8,20±0,3
Zapach cytrynowy
Preparat nie nadaje się do spożycia !

Wróć Wróć