Przejdź do treści
Logo

VINYLAK lakier winylowy


Charakterystyka:

Lakier poliwinylowy VINYLAK LT16500 stanowi roztwór żywicy poliwinylowej, środków pomocniczych i innych dodatków w mieszaninie rozpuszczalników organicznych.
 

Właściwości wyrobu:

Lakier winylowy jest wyrobem schnącym w piecu, który po odparowaniu rozpuszczalników zapewnia doskonałą ochronę malowanym elementom, dając elastyczne, doskonale przyczepne powłoki wysokiej jakości. Temperatura i czas wypalania: 165 ºC w 15 minutach.
 

Przeznaczenie:

Specjalistyczny lakier dla przemysłu przeznaczony do stosowania jako powłoka trwale zabezpieczająca malowane powierzchnie aluminiowe, gdzie nie ma konieczności stosowania warstwy podkładowej. Lakier winylowy VINYLAK stosować zgodnie z przeznaczeniem w profesjonalnych liniach lakierniczych do malowania zewnętrznej strony blachy aluminiowej, z nadrukiem lub bez nadruku, używanej do tłoczenia zakrywek mających kontakt z żywnością.

Sposób stosowania:

Arkusze płyty aluminiowej o grubości 0,23±0,01 mm i wymiarach odpowiednio dobranych do powlekarki należy pokryć lakierem przy pomocy powlekarki walcowej lub dowolną metodą, a następnie suszyć w temperaturze 165 ºC w czasie 15 minut. Grubość powłoki na mokro należy indywidualnie dostosować do wybranej metody nanoszenia i zastosowanej lepkości roboczej wyrobu tak, aby po wygrzaniu w piecu i odparowaniu rozpuszczalników uzyskana gramatura suchej powłoki wynosiła minimum 3,0 g/m2. Po przejściu przez piec powierzchnia lakieru jest sucha i utwardzona. Rekomendowana gramatura suchej powłoki wynosi od 3,5 do 4,5 g/m2, dla płyt aluminiowych wysokiej tłoczności. Wyrób w zakresie lepkości modyfikowany pod wymagania linii lakierniczej Klienta. Dopuszcza się stosowanie innych parametrów aplikacji, temperatury i czasu suszenia po wykonaniu prób na linii lakierniczej Klienta. Przed rozpoczęciem prac malarskich lakier należy dobrze wymieszać i w razie potrzeby rozcieńczyć rozcieńczalnikiem VINYROL R16500, doprowadzając do wymaganej lepkości roboczej, dostosowanej do wybranej metody nanoszenia. Lakier należy stosować na powierzchnie odtłuszczone, wolne od pyłu i kurzu. Minimalna temperatura powierzchni malowanej nie niższa niż +5 st C i o 3 st C wyższa od punktu rosy. Wymalowania prowadzić przy temperaturze malowanego podłoża nie wyższej niż 35 °C. Maksymalna wilgotność względna powietrza, w trakcie wykonywania prac malarskich, nie powinna przekraczać 85%.

UWAGA: Przed przystąpieniem do prowadzenia prac z wyrobem należy zapoznać się z kartą charakterystyki wyrobu. Wyrób rozcieńczalnikowy, palny w stanie ciekłym, wymaga bezwzględnego przestrzegania zasad BHP i przeciwpożarowych ujętych w karcie charakterystyki. Utworzona powłoka malarska po odparowaniu rozcieńczalnika jest niepalna.

Wybrane parametry techniczne:

Barwa bezbarwny
Gęstość max. 1,01 g/cm3
Lepkość (kubek wypływowy forda nr 4) *) 150÷170 s
Połysk mat, połysk, półmat
Rozcieńczanie rozcieńczalnik VINYROL R16500
Czyszczenie elementów lakierni bezpośrednio po użyciu rozcieńczalnikiem
Zawartość części nielotnych (2g/170 ºC/15 min.) 24÷26 % wag.
Wydajność około 90 m2/l przy jednej warstwie
(około 11 g/ m2 na mokro)
Tłoczność, co najmniej równa tłoczności blachy stosowanej
Przyczepność powłoki do blachy stopień 1
Gramatura suchej powłoki minimalna 3,0 g/m2
rekomendowana 3,5 ÷ 4,5 g/m2
Temperatura wypalania **) 165 ºC
Czas wypalania ***) 15 min.
Temperatura podłoża nie niższa niż 5 ºC, wyższa o 3 ºC
od temperatury punktu rosy
Temperatura otoczenia nie niższa niż 5 ºC
(optymalna powyżej 10 ºC)
Metody nakładania nakładanie walcami

*) modyfikowana pod wymagania linii lakierniczej
**) podano parametr standardowy
***) podano parametr standardowy

Lakier VINYLAK jest termoplastem. W opisie podano standardowe parametry.
Czas suszenia, temperaturę, prędkość taśmy transportowej należy ustalić doświadczalnie podczas prób na konkretnej linii lakierniczej. Dla ustalonych parametrów linii lakierniczej producent ma możliwość wytypowania wariantu recepturowego, aby uzyskać powłoki bez wad.

 

Wróć Wróć