Przejdź do treści
Logo

Rozcieńczalnik ftalowy


Przeznaczenie:

Rozcieńczalnik ftalowy stosowany jest do rozcieńczania wyrobów ftalowych (farb, emalii i lakierów), jak również do mycia urządzeń i narzędzi malarskich. Może być użyty do innych wyrobów lakierowych o ile jego stosowanie dopuszcza instrukcja stosowania danego wyrobu.

Charakterystyka:

Rozcieńczalnik ftalowy to bezbarwna, klarowna, jednorodna ciecz będąca mieszaniną węglowodorów alifatycznych i alkoholu, bez zmętnień, zawiesin i osadów.

Właściwości wyrobu:

Ciecz lotna i palna tworząca mieszaniny wybuchowe z powietrzem.

Opakowania:

Rozcieńczalnik dostępny jest w opakowaniach o pojemności 0,5l, 1l, 5l, 10l, oraz 200l lub innych do uzgodnienia między producentem i odbiorcą. Pojemniki z tworzyw sztucznych lub blaszane.

Wybrane parametry techniczne:

Wybrane parametry techniczne
Wyrób zgodny z Zakładową Normą firmy CHEMIKA.
Posiada Atest PZH.

 

Do pobrania

Wróć Wróć