Przejdź do treści
Logo

Rozcieńczalnik DENTURAT B


Przeznaczenie:

Denturat B ze względu na swoje właściwości znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki. W przemyśle, ze względu na właściwości rozpuszczania tłuszczów i dużą lotność jest stosowany do mycia elementów po procesach obróbki. W garbarstwie, stosowany przy procesie wyprawiania skór. W zakładach szewskich, do zdeformowanego obuwia, przy zakładaniu prawideł. W zakładach stolarskich, modelarniach i przy renowacji mebli, jako doskonały rozpuszczalnik szelaku i politury. W farbiarstwie, jako rozcieńczalnik farb spirytusowych. Stosowany do odtłuszczania powierzchni przed nakładaniem nowych powłok lakierowych. Ze wglądu na bardzo niską temperaturę krzepnięcia denturat B jest stosowany przez zakłady PKP do utrzymania ciągłości ruchu trakcji kolejowej w okresie jesienno zimowym. Stosowany również przez zajezdnie tramwajowe, trolejbusowe i PKS oraz Komunikację Miejską. Ze względu na doskonałą rozpuszczalność w wodzie, stosowany jest do usuwania oblodzeń w okresie występowania niskich temperatur.

Charakterystyka:

Denturat B produkowany jest na bazie skażonego porektyfikatu - alkoholu etylowego o stężeniu 92 %, z dodatkiem środków powierzchniowo czynnych (detergentów). Preparat zapobiegający zamarzaniu i usuwający oblodzenie.

Właściwości wyrobu:

Ciecz lotna i palna tworząca mieszaniny wybuchowe z powietrzem.

Opakowania:

Rozcieńczalnik dostępny jest w opakowaniach o pojemności 0,5l, 1l, 5l, 10l, oraz 200l lub innych do uzgodnienia między producentem i odbiorcą. Pojemniki z tworzyw sztucznych lub blaszane.

Wybrane parametry techniczne:

Wybrane parametry techniczne
Wyrób zgodny z Zakładową Normą firmy CHEMIKA.
Posiada Atest PZH.

 

Wróć Wróć