Przejdź do treści
Logo

P2-DEK Preparowany chlorek wapnia


Przeznaczenie:

Preparat w postaci stałej, przeznaczony jest do neutralizacji osiadłego pyłu węglowego stwarzającego zagrożenie wybuchem w pomieszczeniach i podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych. Preparat jest środkiem silnie higroskopijnym, skutecznie pozbawiającym lotności zalegające pyły kopalniane w podziemnych wyrobiskach górniczych. Służy do ograniczenia zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.Przeznaczony do likwidacji stref znacznego zapylenia, w miejscach intensywnego wytwarzania się pyłu węglowego i wtórnych źródeł zapylenia. Stosowany do tworzenia stref zabezpieczających w wyrobiskach, w których wymagana jest neutralizacja pyłu węglowego i gdzie przepisy dopuszczają stosowanie stref zraszanych.

Charakterystyka:

Preparowany chlorek wapnia P2-DEK jest substancją silnie higroskopijną. Dobrze rozpuszcza się w wodzie tworząc roztwór o odczynie obojętnym. Mieszanina chlorku wapnia, substancji zagęszczających i zwilżających. Preparat jest substancją stałą w postaci płatków.

Właściwości wyrobu:

Preparowany chlorek wapnia P2-DEK jest substancją stałą. Ma postać białych płatków, jest niepalny, odporny na starzenie się, degradację biologiczną i utlenianie. Jest substancją wysoce higroskopijną, łatwo absorbującą wilgoć z otaczającego powietrza. Preparowany chlorek wapnia wiążąc wilgoć z powietrza przechodzi w stan ciekły, zwilża otaczający pył tworząc lepką, nielotną i niewysychającą masę. Jest łatwy w stosowaniu. Jego skuteczność działania zależna jest od wilgotności powietrza występującego w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.

Wybrane parametry techniczne:

Wyrób zgodny z Zakładową Normą firmy CHEMIKA.
Posiada Atest PZH.
Preparat uzyskał CERTYFIKAT uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa.


Znak bezpieczeństwa

 

Do pobrania

Wróć Wróć