Przejdź do treści
Logo

Hydraulic TEST Płyn mrozoodporny


Przeznaczenie:

Płyn mrozoodporny przeznaczony jest do napełniania hydrauliki siłowej jako trudnopalna ciecz do testowania i konserwacji hydraulicznych urządzeń górniczych. Hydraulic TEST stosowany jest do testowania oraz konserwacji elementów hydrauliki obudów zmechanizowanych, stojaków centralnie zasilanych, przesuwników i innych urządzeń hydrauliki siłowej podczas ich transportu oraz składowania. Ze względu na swoje właściwości może być wykorzystywany przez użytkowników do indywidualnych zastosowań, przy uwzględnieniu karty charakterystyki preparatu i zgodnie z obowiązującymi przepisami.Stosować zachowując odpowiednie stężenie. Rozcieńczenie preparatu wodą powoduje wzrost temperatury krystalizacji i zmianę podstawowych własności fizykochemicznych wyrobu.

Charakterystyka:

Płyn mrozoodporny Hydraulic TEST to klarowna ciecz barwy zielonej do niebieskiej bez zanieczyszczeń mechanicznych, stanowiąca mieszaninę glikolu etylenowego z dodatkiem środków antykorozyjnych, barwnika, antypieniacza i wody.

Właściwości wyrobu:

Hydraulic TEST jest niepalną mrozoodporną cieczą, ulegającą biodegradacji. Ciecz Hydraulic TEST jest odporna na działanie pienienia i twardej wody, a dzięki właściwościom antykorozyjnym jest stosowana jako płyn konserwujący elementów i urządzeń górniczych hydrauliki siłowej. Płyn mrozoodporny wykazuje zdolność mieszania w każdym stosunku z emulsjami olejowo-wodnymi stosowanymi w górniczych urządzeniach hydraulicznych, nie powodując żadnych ubocznych zjawisk w nowych bądź remontowanych maszynach hydraulicznych. Temperatura płynięcia (krzepnięcia) modyfikowana przez producenta dla potrzeb klienta w zakresie ujemnych temperatur od -35 do -51oC. Dzięki niskiej temperaturze krzepnięcia Hydraulic TEST zapobiega uszkodzeniom urządzeń na skutek zamarznięcia cieczy. Bezwzględnie należy zapoznać się z kartą charakterystyki Hydraulic TEST.

Sposób stosowania:

Przed przystąpieniem do prowadzenia prac z płynem mrozoodpornym należy zapoznać się z kartą charakterystyki Hydraulic TEST. Preparat stosować zgodnie z przeznaczeniem jako środek do testowania i konserwacji hydraulicznych urządzeń górniczych.Nie wolno stosować zużytej cieczy do testowania i konserwacji urządzeń hydraulicznych, zawarte w niej zanieczyszczenia wpływają na podwyższenie temperatury krzepnięcia oraz obniżenie właściwości przeciwkorozyjnych i antypiennych.

Wybrane parametry techniczne:

Wybrane parametry techniczne
CERTYFIKAT NR B/2293/2012
uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa

Główny Instytut Górnictwa JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA w KATOWICACH


Znak bezpieczeństwa

 

Wróć Wróć