Przejdź do treści
Logo

ZWILCHEM Preparat 10%


Przeznaczenie:

Preparat do zwilżania pyłów węglowych ZWICHEM przeznaczony jest do stosowania jako dodatek do wody w profilaktyce przeciwpyłowej, przy likwidacji szkodliwego zapylenia w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych. Służy do zwalczania zapylenia na kombajnach ścianowych i chodnikowych odstawy urobku, zraszania obszarów wokół maszyn i urządzeń górniczych oraz okresowego zmywania ociosów wyrobisk. Może być stosowany w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych polach niemetanowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczanych do stopnia "a", "b" lub "c" niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy "A" lub "B" zagrożenia wybuchu pyłu węglowego.

Charakterystyka:

Preparat do zwilżania pyłów węglowych ZWILCHEM występuje w postaci gęstej mleczno kremowej cieczy. Wodny roztwór substancji czynnej, powodujący bardzo dobrą zwilżalność przy zastosowaniu odpowiednich stężeń.

Właściwości wyrobu:

Preparat do zwilżania pyłów węglowych ZWILCHEM posiada właściwości obniżające napięcie powierzchniowe wody. Ma nieograniczoną rozpuszczalność w wodzie. Zastosowany w preparacie środek powierzchniowo czynny daje doskonałe wyniki przy zwilżaniu pyłu występującego w trakcie prowadzonych prac wydobywczych. Preparat znacznie redukuje zapylenie powietrza pyłami szkodliwymi dla zdrowia na stanowiskach pracy w wyrobiskach górniczych. Zmniejsza intensywność osiadania pyłu węglowego co ma istotny wpływ na utrzymanie stref zabezpieczających przed przeniesieniem wybuchu pyłu węglowego. Wpływa na zmniejszenie zagrożenia wybuchu pyłu węglowego przez obniżenie jego zawartości w powietrzu . Zastosowanie preparatu ZWILCHEM ma istotny wpływ na warunki i bezpieczeństwo pracy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.

Opakowania:

Zwilchem - Preparat 10% dostępny jest w opakowaniach o pojemności 200l lub innych do uzgodnienia między producentem i odbiorcą.

Wybrane parametry techniczne:

Wybrane parametry techniczne
Wyrób zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.
Posiada Atest PZH.
Preparat uzyskał CERTYFIKAT uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa.


Znak bezpieczeństwa

 

Wróć Wróć