Przejdź do treści
Logo

Rozcieńczalnik poliwinylowo chlorokauczukowy


Przeznaczenie:

Rozcieńczalnik poliwinylowo-chlorokauczukowy przeznaczony jest do rozcieńczania wyrobów poliwinylowych, chlorokauczukowych akrylowych i poliuretanowych (lakierów, farb do gruntowania, farb nawierzchniowych oraz emalii) do lepkości roboczej wymaganej dla danego rodzaju wyrobu i stosowanej techniki aplikacji.

Charakterystyka:

Rozcieńczalnik jest cieczą bezbarwną lub lekko słomkowej barwy, jednorodną, bez zanieczyszczeń mechanicznych, o charakterystycznym zapachu rozpuszczalników organicznych. Jest produktem szkodliwym i łatwopalnym.

Opakowania:

Rozcieńczalnik poliwinylowo-chlorokauczukowy dostępny jest w opakowaniach o pojemności 0,5l, 1l, 5l, 10l, oraz 200l lub innych do uzgodnienia między producentem i odbiorcą. Pojemniki z tworzyw sztucznych lub blaszane.

Wybrane parametry techniczne:

Wybrane parametry techniczne
 

 

Wróć Wróć