Przejdź do treści
Logo

Rozcieńczalnik DENTURAT


Przeznaczenie:

Denturat ze względu na swoje właściwości znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki. W przemyśle, ze względu na właściwości rozpuszczania tłuszczów i dużą lotność jest stosowany do mycia elementów po procesach obróbki. W garbarstwie, stosowany przy procesie wyprawiania skór. W zakładach szewskich, do zdeformowanego obuwia, przy zakładaniu prawideł. W zakładach stolarskich, modelarniach i przy renowacji mebli, jako doskonały rozpuszczalnik szelaku i politury. W farbiarstwie, jako rozcieńczalnik farb spirytusowych. Stosowany do odtłuszczania powierzchni przed nakładaniem nowych powłok lakierowych. Ze wglądu na bardzo niską temperaturę krzepnięcia denturat jest stosowany przez zakłady PKP do utrzymania ciągłości ruchu trakcji kolejowej w okresie jesienno zimowym. Stosowany również przez zajezdnie tramwajowe, trolejbusowe i PKS oraz Komunikację Miejską. Ze względu na doskonałą rozpuszczalność w wodzie, stosowany jest do usuwania oblodzeń w okresie występowania niskich temperatur. W nowych technologiach ogrzewania budynków stosowany jest w wymiennikach ciepła pieców geotermalnych, jako doskonały nośnik ciepła.

Charakterystyka:

Denturat produkowany jest na bazie skażonego porektyfikatu - alkoholu etylowego o stężeniu 92 %, barwionego fioletem krystalicznym z dodatkiem środków powierzchniowo czynnych (detergentów). Preparat zapobiegający zamarzaniu i usuwający oblodzenie.

Właściwości wyrobu:

Ciecz lotna i palna tworząca mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Bezwzględnie należy zapoznać się z kartą charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

Opakowania:

Rozcieńczalnik dostępny jest w opakowaniach o pojemności 0,5l, 1l, 5l, 10l, oraz 200l lub innych do uzgodnienia między producentem i odbiorcą. Pojemniki z tworzyw sztucznych lub blaszane.

Wybrane parametry techniczne:

Wybrane parametry techniczne
Wyrób zgodny z Zakładową Normą firmy CHEMIKA.Posiada atest PZH.

 

Wróć Wróć