Przejdź do treści
Logo

PURCHEM Emalia poliuretanowa


Charakterystyka:

Zawiesina pigmentów i wypełniaczy w roztworze żywic akrylowych w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem środków pomocniczych. PURCHEM jest dwuskładnikową akrylową farbą nawierzchniową, opartą o kombinację żywicy akrylowej i utwardzacza izocyjanianu alifatycznego.

Właściwości wyrobu:

Emalia poliuretanowa posiada dobre właściwości aplikacyjne. Może być stosowania do prowadzenia
prac malarskich przy użyciu różnych technik nanoszenia – pędzel, wałek, natrysk pneumatyczny lub
hydrodynamiczny. Farba tworzy bardzo dobrze przyczepne, wytrzymałe i elastyczne, ochronno deformujące powłoki o dużej trwałości i odporności na uderzenia i ścieranie. Znakomita siła krycia oraz bardzo dobrą przyczepność do wcześniej naniesionych powłok. Uzyskane powłoki są gładkie, odporne na działanie zmiennych warunków atmosferycznych. Dobra odporność na promieniowanie UV. Wysoka odporność na działanie wody, olejów mineralnych i roślinnych, smarów, terpentyny, nafty, alifatycznych pochodnych ropy naftowej i średnio agresywne chemikalia. Zalecana jako farba nawierzchniowa w systemach epoksydowych i poliuretanowych.

Przeznaczenie:

Farba przeznaczona do stosowania jako powłoka nawierzchniowa w poliuretanowych i epoksydowych systemach powłokowych, w obiektach narażonych na wpływy atmosferyczne i agresję chemiczną. Do ostatecznego malowania maszyn rolniczych i budowlanych, nadwodnych części pływającego sprzętu sportowego, statków, konstrukcji mostowych, konstrukcji stalowych, elementów metalowych – gdzie wymagana jest wysoka odporność na czynniki mechaniczne, chemiczne i atmosferyczne. Opracowana do zabezpieczania elementów stalowych, żeliwnych, elementów wykonanych z innych metali oraz niektórych tworzyw sztucznych eksploatowanych w różnych warunkach pracy. Farbę PURCHEM stosuje się do ostatecznego malowania sprzętu i uzbrojenia, uprzednio zagruntowanych podkładową farbą epoksydową EPOXCHEM. Farbę można stosować również do renowacji starych, dobrze trzymających się powłok, pod którymi nie występuje zjawisko korozji podpowłokowej. Podczas wykonywania prac renowacyjnych należy dokonać dokładnych oględzin starych powłok malarskich. Nie jest konieczne usuwanie powłok w dobrym stanie. Należy jednak dokonać oceny stopnia przyczepności pozostawianych powłok. Oznaczenia przyczepności można dokonać metodą siatki nacięć, zgodnie z PN-EN ISO 2409 (10), metodą odrywania, zgodnie z PN-EN 24624:1994 (13), albo innymi metodami.
Oceny korozji podpowłokowej dokonuje się poprzez miejscowe zerwanie powłoki malarskiej i oględziny odsłoniętej powierzchni. Uszkodzone do metalu stare powłoki należy po odpowiednim oczyszczeniu zagruntować podkładem epoksydowym EPOXCHEM. Pozostające w dobrym stanie powłoki należy odtłuścić, zmatowić i odpylić przed nakładaniem nowej powłoki malarskiej. Dobrze przygotowane i usieciowane powłoki zwiększają przyczepność międzywarstwową. Zanieczyszczenia jonowe usuwane są przez mycie powierzchni wodą pod ciśnieniem. Mycie i odtłuszczanie powierzchni przed czyszczeniem można przeprowadzić metodami ręcznymi lub mechanicznymi stosując parę wodną, wodę z detergentem, rozpuszczalniki organiczne, środki emulsyjne oraz środki alkaliczne lub kwaśne. Szczególnie zalecaną, ze względów ekonomicznych i ekologicznych jest metoda natrysku roztworów wodnych z detergentami biodegradowalnymi. Po umyciu i odtłuszczeniu wodnymi roztworami środków myjących zaleca się dokładne zmycie powierzchni czystą wodą wodociągową. Odtłuszczenie rozpuszczalnikami może być przeprowadzone dodatkowo po oczyszczeniu powierzchni innymi metodami w przypadku stwierdzenia na niej obecności zatłuszczeń.

Wróć Wróć