Przejdź do treści
Logo

CEKORCHEM Farba termoodporna do 400 ºC


Charakterystyka:

Zawiesina pigmentów i wypełniaczy w roztworze żywicy silikonowej w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem pigmentów i środków pomocniczych. Farba dostępna w podstawowym kolorze srebrnym. Wyrób dostępny również w innych kolorach wg indywidualnych uzgodnień z odbiorcą.

Właściwości wyrobu:

Powłoka farby wykazuje dobrą wytrzymałość mechaniczną (elastyczność, udarność) i antykorozyjną
(odporność na działanie kwasów nieorganicznych, alkaliów, środków utleniających i wody), odporność na działanie temperatury do 400 ºC*, a uzyskana powłoka wykazuje dobrą przyczepność do podłoża stalowego. Może być stosowania do prowadzenia prac malarskich przy użyciu różnych technik nanoszenia – pędzel, wałek, natrysk pneumatyczny lub hydrodynamiczny oraz zanurzanie.
*) w tym ciągłe działanie w temp. do 300 ºC, a okresowe do temp. 400 ºC.

Przeznaczenie:

Farbę silikonową Cekorchem stosuje się do malowania uprzednio oczyszczonych elementów stalowych narażonych na ciągłe lub okresowe działanie wysokich temperatur. Szczególnie polecana do malowania metalowych elementów, pieców, grzejników, elementów grzewczych i instalacji CO.

Wybrane parametry techniczne:

Gęstość max. 1,20 g/cm3
Lepkość (kubek wypływowy forda nr 4) 30  40 s
Krycie jakościowe, stopień pierwszy
Połysk mat, półmat
Rozcieńczanie rozcieńczalnik ksylenowy
Czyszczenie narzędzi bezpośrednio po użyciu rozcieńczalnikiem
Wydajność 8 - 10 m2/l przy jednej warstwie
Temperatura podłoża nie niższa niż 5 ºC, wyższa o 3 ºC od
temperatury punktu rosy
Temperatura otoczenia nie niższa niż 5 ºC
(optymalna powyżej 10 ºC)
Metody nakładania natrysk hydrodynamiczny, natrysk
pneumatyczny,pędzel, wałek, zanurzanie
Zalecana ilość warstw w zależności od uzyskanej grubości 1-2
Czas schnięcia przez 15-30 min. w zależności od
zastosowanej temperatury
stopień 7 – 1 h; pełne utwardzenie powłoki
następuje po wysuszeniu jej w temp.
200-300 ºC
Czas schnięcia powłoki w temp. 20±2 ºC i wilgotności
względnej 55±5%
1 h; powłoka sucha w dotyku
Czas nakładania kolejnej warstwy w temp. 20ºC 1 h
Limit zawartości LZO (kat. A/i/FR=500 g/l) max. 490 g/l

Badane parametry mogą ulec zmianie wraz ze zmianą warunków otoczenia, ilości i grubości warstw.

Wróć Wróć