Przejdź do treści
Logo

POJEMNIK DO ZAPÓR WODNYCH typ B1


Przeznaczenie:

Pojemnik typ B1 przeznaczony jest do budowy zapór wodnych przeciwwybuchowych w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń. Może być stosowany w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych polach niemetanowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczanych do stopnia “a”, “b” lub “c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy “A” lub “B” zagrożenia wybuchu pyłu węglowego.

Charakterystyka:

Pojemnik do budowy zapór wodnych typ B1 w kształcie trapezoidu, wykonany z uniepalnionego polipropylenu modyfikowanego, pokryty niepalną powłoką antyelektrostatyczną. Zabezpieczony przed nadmiernym parowaniem wody. Posiada wskaźnik poziomu cieczy.

Właściwości wyrobu:

Powłoka pokrywy i pojemnika odporna jest na działanie atmosfer chemicznych /kwaśnych, alkaicznych, zasadowych/ oraz wykazuje znaczną odporność na stałe działanie rozcieńczonych i stężonych kwasów nieorganicznych, alkaliów, środków utleniających i różnych wód nie wyłączając wody morskiej. Powłoka naniesiona na pokrywę i pojemnik doskonale odprowadza ładunki elektryczne zapobiegając nagromadzeniu się ich na ściankach pojemnika i powierzchni pokrywy. Pokrywa pojemnika zabezpiecza przed nadmiernym parowaniem wody. Pojemnik posiada wskaźnik umożliwiający łatwy i szybki odczyt poziomu cieczy. Zastosowanie takiego rozwiązania ma istotny wpływ na czas i jakość kontroli oraz utrzymanie założonej sprawności ustawianych przeciwwybuchowych zapór wodnych.

Wybrane parametry techniczne:

Wybrane parametry techniczne
Wyrób uzyskał CERTYFIKAT uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa.

Znak bezpieczeństwa

 

Wróć Wróć