Przejdź do treści
Logo

LINKOR Neutralizator rdzy


Charakterystyka:

LINKOR jest preparatem ciekłym o barwie mleczno-białej, jest mieszaniną na bazie dyspersji kationowego adduktu epoksydowego oraz specjalnych związków organicznych, które w środowisku wodnym tworzą z rdzą nierozpuszczalne kompleksy żelaza. Równocześnie podczas procesu schnięcia tworzy się powłoka lakierowa, która szczelnie odcina dostęp czynników korozyjnych do podłoża. W zależności od stopnia skorodowania stali, żeliwa powłoka LINKORU po wyschnięciu charakteryzuje się różnym stopniem zaczernienia. LINKOR jest konwerterem rdzy i pierwszą warstwą w technologii zabezpieczenia antykorozyjnego. Neutralizator rdzy dzięki zastosowanym modyfikowanym żywicom epoksydowym zapewnia mocną warstwę ochronną i posiada bardzo dobre właściwości penetracji tworząc jednocześnie idealny film, który po całkowitym utwardzeniu wykazuje dobrą kompatybilność z większością dostępnych na rynku systemów powłokowych (przed aplikacją zalecane wykonanie prób zgodności farb nawierzchniowych z utworzoną powłoką) oraz szpachlówkami 1 K i 2K.

Przeznaczenie:

Przeznaczony jest do konwertowania rdzy na konstrukcjach stalowych, maszynach i urządzeniach, pojazdach oraz wszelkich powierzchniach stalowych i żeliwnych. Nie nadaje się do stosowania podwodnego.

Sposób stosowania:

Przed rozpoczęciem prac malarskich wyrób należy dobrze wymieszać i przelać potrzebną ilość preparatu do pojemnika roboczego. Używanych narzędzi nie należy zanurzać bezpośrednio w oryginalnym opakowaniu, ponieważ nawet śladowe ilości rdzy mogą zapoczątkować reakcję w opakowaniu. Nie zlewać nadmiaru niewykorzystanego środka z powrotem do oryginalnego pojemnika, nie maczać w nim pędzla. Powierzchnię przeznaczoną do malowania osuszyć, oczyścić z luźno przylegającej rdzy oraz starej łuszczącej się farby. Kurz i tłuszcz można usunąć szmatką nasączoną acetonem. Sposób nanoszenia – pędzel, wałek, natrysk pneumatyczny lub hydrodynamiczny. Minimalna temperatura powierzchni malowanej nie niższa niż +10 ºC. W przypadku użycia środka na zewnątrz, powłokę należy chronić przed deszczem i rosą. Podczas suszenia środek podatny jest na uszkodzenia mechaniczne. W przypadku, gdy temperatura jest niższa niż +20 ºC proces suszenia może zostać wydłużony. Pełne utwardzenie następuje po około 24 h w temperaturze +20 ºC i niezawilgoconym powietrzu. W temperaturze +180 ºC całkowite utwardzenie powierzchni następuje w kilka minut. Zalecane jest nakładanie dwóch warstw o grubości suchej powłoki wynoszącej 30÷40 μm. Nakładanie kolejnej warstwy LINKORU możliwe jest po 1h, wyrobu wodorozcieńczalnego możliwe jest po 8 h, natomiast wyroby rozcieńczalnikowe należy nakładać po 24 h. Po zakończeniu prac malarskich narzędzia umyć wodą, a zaschnięte pozostałości preparatu można usunąć za pomocą rozcieńczalnika.

UWAGA: Przed przystąpieniem do prowadzenia prac z wyrobem należy zapoznać się z kartą charakterystyki wyrobu. Nie należy stosować rozcieńczalników oraz środków zawierających silikony.


Warunki podczas prowadzenia prac malarskich:

Wyrób stosować w pomieszczeniach dobrze wentylowanych lub przewietrzanych. Wyrób stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP i PPOŻ. zawartych w karcie charakterystyki. Podczas stosowania preparatu nie jeść, nie pić, nie palić. Prace malarskie prowadzić przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +10 ºC. Optymalna temperatura powietrza podczas prowadzenia prac malarskich wynosi od +20 ºC.

Składowanie:
Preparat należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach suchych, dobrze wentylowanych, poza zasięgiem bezpośredniego działania promieni słonecznych. Miejsce magazynowania powinno być dobrze wentylowane, przeznaczone do magazynowania substancji niebezpiecznych. Środek przechowywać w zakresie temperatur od +10 ºC do +25 ºC, w pomieszczeniach zamkniętych, gwarantujących dostateczną ochronę, z dala od środków spożywczych, pasz, naczyń na żywność, w miejscach niedostępnych dla osób niepowołanych. Nie narażać na działanie niskich temperatur poniżej 0 ºC.

Opakowania:

100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 5 l oraz inne dostępne opakowania uzgodnione z odbiorcą.

Transport:

Preparat LINKOR należy transportować w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach. Preparat nieodporny na mróz, transportować w temp. powyżej 0 ºC. Środek nie jest klasyfikowany jako materiał niebezpieczny i nie podlega przepisom transportowym wg RID/ADR.

Warunki gwarancji:

Neutralizator rdzy LINKOR objęty jest 12 miesięczną gwarancją od daty produkcji. Wymianie podlega preparat, dla którego zostały zachowane warunki pakowania, przechowywania i transportu, a wady uniemożliwiające używania wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem powstały w procesie produkcji i wynikają z winy producenta.

Wybrane parametry techniczne:

linkor

 

Wróć Wróć