Przejdź do treści
Logo

AQUACHEM - P Farba podkładowa


Przeznaczenie:

Farba podkładowa AQUACHEM - P przeznaczona jest do pierwszego malowania powierzchni żeliwnych, stalowych, stalowych fosforanowanych i metali kolorowych oraz powierzchni drewnianych i drewnopodobnych. Wykonane powłoki mogą być eksploatowane na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Razem z emalią AQUACHEM - N stanowi system powłokowy do antykorozyjnego zabezpieczenia elementów i konstrukcji stalowych eksploatowanych w atmosferze wiejskiej, miejskiej i przemysłowej. Farba przeznaczona jest do nanoszenia pędzlem, wałkiem, metodą natrysku pneumatycznego i hydrodynamicznego. Dostępna jest także w wersji do zanurzania i strumieniowego polewania. Stosowana jako podkład ochronny. Wyrób wodorozcieńczalny, niepalny, opracowany do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w polach niemetalowych i metanowych w wyrobiskach zaliczanych do stopnia "a", "b" lub "c" niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy "A" lub "B" zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Wyrób bezpieczny przeznaczony do prowadzenia bezpośrednich prac malarskich w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych. Uzyskane powłoki malarskie są niepalne.

Charakterystyka:

Zawiesina pigmentów i wypełniaczy w wodnej dyspersji polimerowej z dodatkiem koalescentów, środków pomocniczych i aktywnego pigmentu antykorozyjnego.

Właściwości wyrobu:

AQUACHEM - P tworzy powłoki wysychające w temperaturze otoczenia, bardzo dobrze przyczepne do podłoża, o dobrej wytrzymałości mechanicznej (elastyczność, tłoczność, udarność) i antykorozyjnej (odporność na działanie mgły solnej, wody i atmosferaliów). Wysoko elastyczna powłoka o bardzo dobrych parametrach krycia, również krawędzi. Posiada doskonałe właściwości ochronne - zawiera aktywny pigment antykorozyjny. Farba jest ekologiczna i w pełni bezpieczna dla użytkownika i środowiska naturalnego, wodorozcieńczalna, o delikatnym zapachu. Szczególnie zalecana jest do malowania pomieszczeń w szpitalach, żłobkach, przedszkolach, szkołach oraz w pomieszczeniach o wysokim stopniu zagrożenia pożarem lub wybuchem, w których użycie farb opartych na rozpuszczalnikach organicznych nie jest możliwe. Farbę można stosować w pomieszczeniach o ograniczonym stopniu wentylowania i przewietrzania. Bezwzględnie zabrania się stosowania do rozcieńczania farby rozcieńczalników organicznych. Zastosowanie rozcieńczalnika organicznego spowoduje zmianę własności fizycznych wyrobu, stanie się substancją palną i w takiej postaci nie może być stosowana do wymalowań w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.

Wybrane parametry techniczne:

Wybrane parametry techniczne
Posiada Atest PZH.
Wyrób posiada CERTYFIKAT uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa


Znak bezpieczeństwa

 

Wróć Wróć