Przejdź do treści
Logo

AQUACHEM - N Emalia nawierzchniowa


Przeznaczenie:

Farba nawierzchniowa AQUACHEM - N przeznaczona jest do zabezpieczania powierzchni żeliwnych, stalowych, metali kolorowych, drewna i materiałów drewnopodobnych stosowanych w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych. Wyrób bezpieczny przeznaczony do prowadzenia bezpośrednich prac malarskich. Uzyskane powłoki malarskie są niepalne, mogą być eksploatowane na zewnętrz i wewnątrz pomieszczeń. Powierzchnie metalowe przeznaczone do malowania powinny być zagruntowane wodorozcieńczalną, antykorozyjną farbą podkładową do gruntowania AQUACHEM - P. Na powierzchnie drewniane i drewnopodobne eksploatowane na zewnątrz pomieszczeń zaleca się użycie jako podkładu środka do impregnacji drewna, bezbarwnego DEKORCHEMU. Przy malowaniu powierzchni drewnianych eksploatowanych wewnątrz, nie jest wymagane użycie podkładu.

Charakterystyka:

Zawiesina pigmentów i wypełniaczy w wodnej dyspersji polimerowej z dodatkiem koalescentów i środków pomocniczych. AQUACHEM - N tworzy powłoki wysychające w temperaturze otoczenia. Farba dostępna jest w pełnej gamie kolorów, również w kolorach zgodnych z wzornikiem RAL.

Właściwości wyrobu:

Farba jest ekologiczna i w pełni bezpieczna dla użytkownika i środowiska naturalnego, wodorozcieńczalna, o delikatnym zapachu. AQUACHEM - N tworzy bardzo dobrze przyczepne, ochronno-dekoracyjne powłoki o doskonałym kryciu. Powłoka charakteryzuje się dobrą wytrzymałością mechaniczną. Odznacza się wysoką elastycznością, tłocznością i odpornością na uderzenia. Szczególnie zalecana jest do malowania pomieszczeń w szpitalach, żłobkach, przedszkolach, szkołach oraz w pomieszczeniach o wysokim stopniu zagrożenia pożarem lub wybuchem, w których użycie farb opartych na rozpuszczalnikach organicznych nie jest możliwe. Farbę można stosować w pomieszczeniach o ograniczonym stopniu wentylowania i przewietrzania. Bezwzględnie zabrania się stosowania do rozcieńczania farby rozcieńczalników organicznych. Zastosowanie rozcieńczalnika organicznego spowoduje zmianę własności fizycznych wyrobu, stanie się substancją palną i w takiej postaci nie może być stosowana do wymalowań w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.

Wybrane parametry techniczne:

Wybrane parametry techniczne
Posiada Atest PZH.
Wyrób posiada CERTYFIKAT uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa


Znak bezpieczeństwa

 

Wróć Wróć