Przejdź do treści
Logo

GRUNTOCHEM Gruntoemalia


Przeznaczenie:

Gruntoemalia GRUNTOCHEM przeznaczona jest do antykorozyjnego i ochronnego zabezpieczania konstrukcji stalowych, żeliwnych, urządzeń i maszyn eksploatowanych w szczególnie uciążliwych warunkach pracy. Gruntoemalia na rdzę służy do ochronnego i dekoracyjnego malowania aparatury, maszyn i urządzeń oraz konstrukcji ze stali i żelaza znajdujących się zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń. Gruntoemalia to farba, która jest antykorozyjnym gruntem i emalią jednocześnie.

Charakterystyka:

Zawiesina pigmentów i wypełniaczy w roztworze żywicy alkidowej w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem sykatyw, pigmentów, środków pomocniczych, antykorozyjnych i przeciwrdzewnych.

Właściwości wyrobu:

Farba posiada dobre właściwości aplikacyjne. Farba tworzy bardzo dobrze przyczepne, wytrzymałe i elastyczne, ochronne powłoki o dużej trwałości i odporności na uderzenia oraz na działanie niskiej i podwyższonej temperatury.

Opakowania:

Dostępny w opakowaniach o różnej pojemności. Farba dostępna jest w pełnej gamie kolorów, również w kolorach zgodnych z wzornikiem RAL.

Wybrane parametry techniczne:

Wybrane parametry techniczne
Wyrób zgodny z Zakładową Normą firmy CHEMIKA
Posiada atest PZH.

 

Wróć Wróć