Przejdź do treści
Logo

Chemika Pre-Wash Active Foam


Charakterystyka:

Pre-Wash Active Foam to wysokiej jakości skoncentrowany preparat do usuwania ciężkich zabrudzeń. Charakteryzuje się trwałą, gęstą pianą o znakomitej przyczepności do mytej powierzchni o przyjemnym zapachu trawy cytrynowej. Duży stopień koncentracji produktu pozwala na szybkie i dokładne mycie, jednocześnie łatwo się spłukuje. Idealnie nadaje się do mycia całości pojazdów przy pomocy maszyn wytwarzających pianę. Jest bezpieczny dla szkła i metalu, jak również dla aluminium.

Przeznaczenie:

Pre-Wash Active Foam przeznaczony jest do usuwania zabrudzeń z karoserii, podwozi, kół, części aluminiowych, naczep. Do stosowania za pomocą myjki ciśnieniowej.

Sposób użycia:

Przed użyciem wstrząsnąć. Koncentrat rozcieńczyć w proporcji:
Pianownica PA | od 1:2 do 1:20
Pianownica ręczna | od 1:10 do 1:50
Napełnić pojemnik roztworem. Pianę należy zmyć, kiedy przestaje być puszysta i powoli spływa z lakieru. Do usuwania piany również najlepiej wykorzystać myjkę z wodą pod ciśnieniem. Żeby osiągnąć jeszcze bardziej zadowalający efekt mycia, do spłukiwania warto użyć ciepłej wody. Przy stosowaniu jako aktywna piana posługiwać się wyłącznie urządzeniami do wytwarzania piany. W przypadku mycia elementów plastikowych najlepsze rezultaty uzyskuje się przez naniesienie roztworu na czyszczony element przy pomocy natrysku pompką lub urządzeniem ciśnieniowym i czyszczenie
gąbką, szmatką. Nie dopuścić do wyschnięcia preparatu na powierzchni. Nie aplikować na rozgrzaną powierzchnię.

Przeciwwskazania:

Nie dopuścić do wyschnięcia preparatu na powierzchni. Nie aplikować na rozgrzaną powierzchnię. Warunki podczas użytkowania: Przed użyciem zapoznać się z etykietą znajdującą się na opakowaniu. Chronić przed dziećmi. W przypadku dostania się do oczu płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe o ile nie
są przyklejone do oka. Kontynuować płukanie. W razie połknięcia, niepożądanych reakcji alergicznych, zmian skórnych skonsultować się z lekarzem i pokazać mu etykietę lub Kartę Charakterystyki produktu.

Transport:

Pre-Wash Active Foam należy transportować w oryginalnych szczelnych opakowaniach właściwie zabezpieczonych. Preparat nie jest klasyfikowany jako produkt niebezpieczny i nie podlega przepisom wg RID/ADR.W czasie transportu należy utrzymywać temperaturę powyżej 0°C. Nie narażać na długotrwałe działanie niskich temperatur. Chronić przed przegrzaniem oraz działaniem promieni słonecznych.

Składowanie:

Pre-Wash Active Foam należy przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach. Składować w pomieszczeniach magazynowych zamkniętych i niedostępnych dla osób niepowołanych. Chronić przed nadmiernym działaniem promieni słonecznych. Nie należy dopuszczać do uszkodzeń mechanicznych opakowań, mogących prowadzić do niekontrolowanego wycieku preparatu. Nie narażać na działanie niskich temperatur. Przechowywać w zakresie temperatur od +5°C do +35°C w pomieszczeniach gwarantujących dostateczną ochronę. Czas przechowywania określa się jako równy okresowi gwarancji, czyli 36 miesięcy.

Warunki gwarancji:

Pre-Wash Active Foam objęty jest 36 miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje opakowań, które zostały uszkodzone mechanicznie na wskutek niewłaściwego obchodzenia się z nimi np: rzucanie, nieostrożny transport. Gwarancja nie obejmuje preparatu zanieczyszczonego chemicznie. Gwarancji nie podlega również preparat, którego wady powstały w wyniku złego sposobu magazynowania wyrobu u odbiorcy. Wymianie podlega preparat, dla którego zostały zachowane warunki pakowania, przechowywania i transportu, a wady uniemożliwiające używania wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem powstały w procesie produkcji i wynikają z winy producenta.

Opakowania:

Pre-Wash Active Foam dostępny jest w opakowaniach o pojemności 1000 ml lub 500 0ml. Pojemniki z tworzyw sztucznych. Utylizować zgodnie z krajowymi przepisami.

Wybrane parametry techniczne:
Wygląd, barwa żółta ciecz
Zapach trawa cytrynowa
Gęstość w temp. 20°C 1,03 ± 0,05 g/cm3
pH w temp. 20°C 10,5 ± 0,5
Zakładowa norma nr ZN-2021/CH/151

Wróć Wróć