Przejdź do treści
Logo

Chemika Frost Eater Pro


Charakterystyka:

FROST EATER PRO to preparat do szybkiego rozpuszczania lodu i szronu, który ułatwi i przyspieszy każdemu kierowcy przygotowanie auta do jazdy w mroźne, zimowe poranki. Produkt o cytrynowym zapachu jest bezpieczny dla lakieru, szyb, uszczelek oraz piór wycieraczek. Doskonale radzi sobie z oblodzonymi szybami, jest łatwy w aplikacji i nie pozostawia zarysowań na powierzchni w przeciwieństwie do klasycznych skrobaczek. Zabezpiecza powierzchnię przed kolejnym zamarznięciem.

Przeznaczenie:

FROST EATER PRO przeznaczony jest do odmrażania szyb i lusterek samochodowych. Do użytku konsumenckiego i profesjonalnego

Sposób użycia:

Tylko do użytku zewnętrznego. Przed użyciem wstrząsnąć! Sposób użycia: przed użyciem należy sprawdzić oddziaływanie na mytą powierzchnię w mało widocznym miejscu Odgarnąć puchową warstwę śniegu. Rozpylić na oblodzoną powierzchnię szyby, lusterka oraz na wycieraczki. Po roztopieniu lodu usunąć powstałą wodę za pomocą szmatki lub wycieraczek. W razie potrzeby zastosować skrobaczkę. Aby dodatkowo wspomóc usuwanie oblodzeń zaleca się włączyć podgrzewanie przedniej szyby. Nie stosować przy nadwrażliwości na jakiekolwiek składniki preparatu.

Warunki podczas użytkowania:

Przed użyciem zapoznać się z etykietą znajdującą się na opakowaniu. Chronić przed dziećmi. W przypadku dostania się do oczu płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, o ile nie są przyklejone do oka. Kontynuować płukanie. W razie połknięcia, niepożądanych reakcji alergicznych, zmian skórnych skonsultować się z lekarzem i pokazać mu etykietę lub Kartę Charakterystyki produktu.

Transport:

FROST EATER PRO należy transportować w oryginalnych szczelnych opakowaniach właściwie zabezpieczonych. Preparat nie jest klasyfikowany jako produkt niebezpieczny i nie podlega przepisom wg RID/ADR (numer rozpoznawczy materiału UN1993, klasa/kod klasyfikacji – 3, grupa opakowania III).W czasie transportu należy utrzymywać temperaturę powyżej 0°C. Nie narażać na długotrwałe działanie niskich temperatur. Chronić przed przegrzaniem oraz działaniem promieni słonecznych.

Składowanie:

Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach. Składować w pomieszczeniach magazynowych zamkniętych i niedostępnych dla osób niepowołanych. Chronić przed nadmiernym działaniem promieni słonecznych. Nie należy dopuszczać do uszkodzeń mechanicznych opakowań, mogących prowadzić do niekontrolowanego wycieku preparatu. Przechowywać w temperaturze 0°C do 35°C. Czas przechowywania określa się jako równy okresowi gwarancji, czyli 36 miesięcy.

Warunki gwarancji:

FROST EATER PRO objęty jest 36 miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje opakowań, które zostały uszkodzone mechanicznie na wskutek niewłaściwego obchodzenia się z nimi np: rzucanie, nieostrożny transport. Gwarancja nie obejmuje preparatu zanieczyszczonego chemicznie. Gwarancji nie podlega również preparat, którego wady powstały w wyniku złego sposobu magazynowania wyrobu u odbiorcy. Wymianie podlega preparat, dla którego zostały zachowane warunki pakowania, przechowywania i transportu, a wady uniemożliwiające używania wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem powstały w procesie produkcji i wynikają z winy producenta.

Opakowania:

FROST EATER PRO dostępny jest w opakowaniach o pojemności 650ml. Pojemniki z tworzyw sztucznych. Utylizować zgodnie z krajowymi przepisami.

Wybrane parametry techniczne:

Wygląd, barwa Klarowna, bezbarwna ciecz bez osadu i zanieczyszczeń
mechanicznych, dopuszczalna lekka opalescencja
Zapach cytrynowy
Gęstość w temp. 20°C 0,88 ± 0,05 g/cm3
pH w temp. 20°C 5,3 ± 0,5
Temp. krzepnięcia co najmniej -35°C
Produkt nie nadaje się do spożycia!
Zakładowa norma nr ZN-2022/CH/159

Wróć Wróć