Przejdź do treści
Logo

Chemika Fabric Cleaner Pro


Charakterystyka:

FABRIC CLEANER PRO to specjalistyczny środek do czyszczenia tkanin i tapicerek z neutralizatorem zapachu. Doskonale usuwa większość zabrudzeń oraz odświeża ich wygląd. Produkt szybko, łatwo i skutecznie czyści zabrudzone powierzchnie, pozostawia na nich delikatny, cytrynowy zapach.

Przeznaczenie:

Produkt przeznaczony jest do czyszczenia mebli tapicerowanych, siedzisk, oparć, dywanów oraz tapicerki samochodowej.

Sposób użycia:

Tylko do użytku zewnętrznego. Przed użyciem wstrząsnąć.Sposób użycia: Nanieść równomiernie preparat na powierzchnię tkaniny, wmasować go za pomocą mikrofibry. Jeśli jest taka potrzeba użyć delikatnej szczotki. Powierzchnie przetrzeć wilgotna mikrofibrą w celu usunięcia zanieczyszczeń i pozostawić do wyschnięcia.

Warunki podczas użytkowania:

Przed użyciem zapoznać się z etykietą znajdującą się na opakowaniu. Chronić przed dziećmi. W przypadku dostania się do oczu płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, o ile nie są przyklejone do oka. Kontynuować płukanie. W razie połknięcia, niepożądanych reakcji alergicznych, zmian skórnych skonsultować się z lekarzem i pokazać mu etykietę lub Kartę Charakterystyki produktu.

Transport:

FABRIC CLEANER PRO należy transportować w oryginalnych szczelnych opakowaniach właściwie
zabezpieczonych. Preparat nie jest klasyfikowany jako produkt niebezpieczny i nie podlega przepisom wg RID/ADR. W czasie transportu należy utrzymywać temperaturę powyżej 0°C. Nie narażać na długotrwałe działanie niskich temperatur. Chronić przed przegrzaniem oraz działaniem promieni słonecznych.

Składowanie:

Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach. Składować w pomieszczeniach magazynowych zamkniętych i niedostępnych dla osób niepowołanych. Chronić przed nadmiernym działaniem promieni słonecznych. Nie należy dopuszczać do uszkodzeń mechanicznych opakowań, mogących prowadzić do niekontrolowanego wycieku preparatu. Przechowywać w temperaturze 0°C do 35°C. Czas przechowywania określa się jako równy okresowi gwarancji, czyli 36 miesięcy.

Warunki gwarancji:

FABRIC CLEANER PRO objęty jest 36 miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje
opakowań, które zostały uszkodzone mechanicznie na wskutek niewłaściwego obchodzenia się z nimi np: rzucanie, nieostrożny transport. Gwarancja nie obejmuje preparatu zanieczyszczonego chemicznie. Gwarancji nie podlega również preparat, którego wady powstały w wyniku złego sposobu magazynowania wyrobu u odbiorcy. Wymianie podlega preparat, dla którego zostały zachowane warunki pakowania, przechowywania i transportu, a wady uniemożliwiające używania wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem powstały w procesie produkcji i wynikają z winy producenta.

Opakowania:

FABRIC CLEANER PRO dostępny jest w opakowaniach o pojemności 500 ml. Pojemniki z tworzyw
sztucznych. Utylizować zgodnie z krajowymi przepisami.

Wybrane parametry techniczne:

Wygląd, barwa przezroczysta, słomkowa ciecz, bez osadu i
zanieczyszczeń mechanicznych
Zapach cytrynowy
Gęstość w temp. 20°C ok.1,01 g/cm3
pH w temp. 20°C 7,00 ± 0,5
Produkt nie nadaje się do spożycia!
Zakładowa norma nr ZN-2021/CH/149

Do pobrania

Wróć Wróć