Przejdź do treści
Logo

CHEMCLEAN Z3003 PREPARAT ODŁUSZCZAJĄCO MYJĄCY


Charakterystyka:

CHEMCLEAN Z3003 to bezbarwna jednorodna ciecz, stanowiąca mieszaninę anionowych i niejonowych środków powierzchniowo-czynnych oraz dyspergatorów w roztworze wodnym z dodatkiem środków pomocniczych.

Właściwości wyrobu:

CHEMCLEAN Z3003 to płynny niskopieniący preparat odtłuszczająco-myjący. CHEMCLEAN Z3003 jest cieczą niepalną, nie powoduje zagrożenia pożarowego. Preparat wykazuje wysoką jakość myjącą ze zdolnością rozpraszania brudu i emulgacji, a rozpuszczalność produktu w wodzie zapewnia możliwość łatwego i szybkiego spłukania obrabianych części. Poprzez kombinację substancji czynnych zawartych w preparacie można osiągnąć wyróżniające się właściwości sieciujące i wypierające zabrudzenia.

Przeznaczenie:

Preparat dedykowany jest do zastosowań profesjonalnych. CHEMCLEAN Z3003 przeznaczony jest do odtłuszczania i czyszczenia powierzchni metalowych (stali, elementów żelaznych, stali szlachetnych, metali lekkich i aluminium) przed nałożeniem powłok malarskich, do odtłuszczania i mycia w obiektach przemysłowych (np. posadzek przemysłowych ścian w halach produkcyjnych, magazynowych czy warsztatach mechanicznych), do czyszczenia i odtłuszczania maszyn i urządzeń instalacji przemysłowych. Dzięki zastosowaniu preparatu można usuwać z powierzchni elementów: lekkie oleje, smary, emulsje, pasty docierające, pasty polerskie, pasty szlifierskie itp.

Sposób stosowania:

Stosować zgodnie z przeznaczeniem jako preparat odtłuszczająco-myjący. Preparat gotowy do użycia. Nie zaleca się rozcieńczanie preparatu wodą. Rozcieńczenie CHEMCLEAN Z3003 wodą spowoduje obniżenie skuteczności działania preparatu. Metody aplikacji preparatu: mycie ręczne (szczotka, pędzel, szmata), mycie natryskowe (myjki wysokociśnieniowe, np. typu Karcher lub automatyczne z obiegiem zamkniętym) lub kąpieli metodą zanurzeniową (wanny z cyrkulacją kąpieli, myjki ultradźwiękowe). Preparat odtłuszczający CHEMCLEAN Z3003 można stosować zarówno w jedno-, jak i wielokomorowych myjących urządzeniach natryskowych, a także w kąpielach zanurzeniowych wspomaganych i niewspomaganych ultradźwiękami. Po zastosowaniu CHEMCLEAN Z3003 wymagane jest szybkie i dokładne wysuszenie powierzchni umytych (np. w strumieniu ciepłego powietrza lub wytarcie powierzchni czystą szmatką z ociekających resztek kąpieli) lub spłukanie ich czystą wodą i dokładne wysuszenie. Powyższe wytyczne dotyczą podłoży łatwo korodujących. W każdym innym przypadku wystarczy osuszenie powierzchni mytej.

UWAGA: W przypadku silnego zabrudzenia podłoża, roztwór myjący należy często wymieniać.
UWAGA: Przed przystąpieniem do prowadzenia prac z preparatem należy zapoznać się z kartą
charakterystyki dla CHEMCLEAN Z3003.

Warunki podczas prowadzenia prac:

CHEMCLEAN Z3003 stosować w pomieszczeniach dobrze wentylowanych lub przewietrzanych.
Preparat stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP i P. POŻ. zawartych w karcie charakterystyki. Podczas stosowania preparatu nie jeść, nie pić, nie palić. Prace z wyrobem prowadzić przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +10 °C. Optymalna temperatura powietrza podczas stosowania preparatu wynosi od +20 °C.

Transport:

Preparat nie jest klasyfikowany jako materiał niebezpieczny i nie podlega przepisom transportowym wg RID/ADR Preparat należy transportować w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach.
Podczas transportu opakowania z produktem zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Składowanie:

Przechowywać w pomieszczeniach chłodnych, suchych, dobrze wentylowanych. Miejsce magazynowania powinno być dobrze wentylowane. Przechowywać w oryginalnych szczelnie
zamkniętych opakowaniach handlowych w temperaturze od +5 °C do +30 °C, w pomieszczeniach
zamkniętych, gwarantujących dostateczną ochronę, z dala od środków spożywczych, pasz, naczyń na żywność, w miejscach niedostępnych dla osób niepowołanych. Nie narażać na długotrwałe działanie niskich temperatur.
Uwaga! Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Składować w temperaturze powyżej 0 ºC.

Opakowania:

Preparat dostępny jest w opakowaniach o pojemności 500 ml, 1 l, 5 l, 10 l, 20 l oraz inne uzgodnione z odbiorcą.

Warunki gwarancji:

Preparat objęty jest 12 miesięczną gwarancją liczoną od daty produkcji. Po tym okresie może być
stosowany po sprawdzeniu zgodności parametrów z wymaganiami technicznymi. Gwarancja nie
obejmuje opakowań, które zostały uszkodzone mechanicznie na wskutek niewłaściwego obchodzenia się z nimi np.: rzucanie, nieostrożny transport. Gwarancja nie obejmuje wyrobu wskazującego na zewnętrzne zanieczyszczenie chemicznie. Gwarancji nie podlega wyrób w opakowaniach noszących ślady zalania wodą lub innymi płynami. Gwarancji nie podlega również wyrób którego wady powstały w wyniku nieprzestrzegania zasad magazynowania i składowania u odbiorcy. Wymianie podlega preparat, dla którego zostały zachowane warunki pakowania, przechowywania i transportu, a wady uniemożliwiające używania wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem powstały w procesie produkcji i wynikają z winy producenta.

Wybrane parametry techniczne:

Postać fizyczna, barwa jednorodna bezbarwna ciecz
Zapach delikatny
Gęstość max. 1,00 g/cm3
Wartość pH roztworu (w temp. 20 °C) 7,0 ÷ 9,0
Rozpuszczalność w wodzie całkowita
Temperatura wrzenia, ºC około 100
Temperatura zapłonu, ºC niepalny
Rozcieńczanie nie zaleca się, zmniejsza się skuteczność działania preparatu
Czyszczenie narzędzi woda pitna
Wydajność teoretyczna 0,1÷1,0 l/m2 powierzchni w zależności od stopnia zabrudzenia izłożoności kształtu

Przechowywać w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w miejscu suchym.
Stosować zgodnie z przeznaczeniem.

 

 

Wróć Wróć