Przejdź do treści
Logo

CHEMAKRYL Impregnat do betonu


Rozpuszczalnikowy roztwór żywicy akrylowej

Charakterystyka:
Rozpuszczalnikowy roztwór żywicy akrylowej CHEMAKRYL 17-T jest kopolimerem akrylowym w toluenie. Charakteryzuje się odpornością na działanie światła, wody oraz doskonałą przyczepnością do wielu materiałów.

Przeznaczenie:
Impregnat do betonu i innych porowatych powierzchni mineralnych, przeznaczony do impregnacji, doszczelniania i utwardzania zarówno nowo wykonanych, jak i istniejących wewnętrznych i zewnętrznych nawierzchni oraz posadzek betonowych. Stosowany również do impregnowania starych podłoży betonowych w celu ich wzmocnienia i zwiększenia szczelności. Nadaje się do aplikacji zarówno na powierzchnie utwardzone powierzchniowo, jak i betony wysokojakościowe.
CHEMAKRYL 17-T dedykowany jest głównie do impregnacji betonu, ale pomysłowość naszych klientów pokazuje szeroką gamę zastosowań, jak: impregnacja cegły, ceramiki, konsolidacja drewna, konsolidacja malowideł ściennych i tynków. W mieszaninie z wypełniaczami mineralnymi może być wykorzystywany do wypełniania ubytków w drewnie. Doskonale sprawdza się jako impregnat drewna, gdzie wskazane jest zachowanie naturalnego wyglądu. Inne zastosowanie to impregnacja kostki brukowej, prasowanego betonu lub schodów z naturalnego betonu. Klienci zaskakują nas nowymi zastosowaniami, które dają bardzo dobre efekty ochronno – estetyczne. Producent zaleca każdorazowo wykonanie prób aplikacyjnych.

Sposób stosowania:
Produkt należy przed użyciem wymieszać. Powierzchnie starannie wyczyścić. Zabrudzone fragmenty wyczyścić szmatką nasączoną rozpuszczalnikiem nitro lub przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym o sugerowanej granulacji powyżej 300. Następnie przeprowadzić próbę na mniej widocznym fragmencie powierzchni w celu sprawdzenia materiału. Należy pamiętać, że impregnacja jest efektem nieodwracalnym, a efekt końcowy uzależniony jest od bardzo wielu czynników np. temperatura, rodzaj materiału, sposób nakładania, przygotowanie powierzchni. Powierzchnię przeznaczoną do impregnowania oczyścić i osuszyć z pyłu i kurzu. Sposób nanoszenia – pędzel, wałek, metoda natryskowa, jak również
można nanosić za pomocą szmatki poprzez wcieranie. Minimalna temperatura powierzchni impregnowanej nie niższa niż +5 ºC. Należy unikać nanoszenia zbyt dużej ilości impregnatu. Nadmiar produktu należy niezwłocznie usunąć. W przypadku powierzchni bardzo chłonnych można zastosować dwie lub trzy warstwy (w zależności od nasiąkliwości podłoża) nakładając metodą „mokro na mokro”. Chronić przed wodą minimum sześć godzin po zakończeniu impregnacji. Podłoże nadaje się do eksploatacji po 24 h. Nie wolno stosować impregnatu na powierzchnie pomalowane farbami, żywicami lub
lakierami. Narzędzia należy umyć stosując standardowy rozcieńczalnik do farb i lakierów.

Warunki podczas prowadzenia prac:
Wyrób stosować w pomieszczeniach dobrze wentylowanych lub przewietrzanych. Wyrób stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP i ppoż. zawartych w karcie charakterystyki. Podczas stosowania preparatu nie jeść, nie pić, nie palić. Prace malarskie prowadzić przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5 ºC. Optymalna temperatura powietrza podczas prowadzenia prac malarskich wynosi +20 ºC.

 

Właściwości:
CHEMAKRYL 17-T po odparowaniu rozpuszczalnika tworzy przezroczysty, jednorodny film o dobrej adhezji do powierzchni porowatych. Utworzony film jest odporny na działanie promieni UV oraz wykazuje właściwości hydrofobowe. Zabezpiecza zaimpregnowaną powierzchnię przed pyleniem i wchłanianiem wody, olejów oraz innych substancji. Powłoka zaimpregnowana wykazuje dobrą wytrzymałość na ścieranie. Można aplikować na powierzchnie świeżego betonu w końcowym etapie jego wiązania lub zaraz po rozformowaniu szalunków oraz na powierzchnie istniejącego betonu, przy użyciu różnych technik nanoszenia – pędzel, wałek, natrysk. Po aplikacji nadaje powierzchni delikatny połysk oraz
zwiększa intensywność koloru.

Opakowania:
Beczki metalowe 200 l oraz inne dostępne opakowania uzgodnione z odbiorcą.

Składowanie:
> 0°C
Przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych opakowaniach w pomieszczeniach suchych, nienasłonecznionych. Miejsce magazynowania powinno być dobrze wentylowane, przeznaczone do magazynowania substancji niebezpiecznych. Środek przechowywać w zakresie temperatur od +5 ºC do +30 ºC, z dala od źródeł ciepła, środków spożywczych, pasz, naczyń na żywność, w pomieszczeniach zamkniętych, gwarantujących dostateczną ochronę, w miejscach niedostępnych dla osób niepowołanych. Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Nie dłużej niż 12 miesięcy od daty produkcji.

Transport:
Transportować w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach. Produkt podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych. Produkt klasyfikowany jest jako materiał niebezpieczny i podlega przepisom transportowym wg RID/ADR (numer materiału UN 1866, prawidłowa nazwa przewozowa: ŻYWICA W ROZTWORZE, zapalna, klasa/kod klasyfikacyjny 3/F1, grupa pakowania: II, numer rozpoznawczy zagrożenia 33).

Warunki gwarancji:
Produkt objęty jest 12 miesięczną gwarancją od daty produkcji. Wymianie podlega preparat, dla którego zostały zachowane warunki pakowania, przechowywania i transportu, a wady uniemożliwiające używania wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem powstały w procesie produkcji i wynikają z winy producenta.

Zalecenia BHP i ppoż.:
Zobacz kartę charakterystyki akrylowej żywicy rozpuszczalnikowej CHEMAKRYL 17-T – impregnat do betonu.

Parametry techniczne:

125-KW ŻYWICA CHEMAKRYL 17-T

Wróć Wróć