Przejdź do treści
Logo

Benzyna lakowa-rozcieńczalnik


Przeznaczenie:

Benzyna do lakierów stosowana jest do rozcieńczania farb i wyrobów lakierowych olejno-ftalowych, asfaltowych oraz do mycia urządzeń i narzędzi malarskich.

Charakterystyka:

Benzyna do lakierów to bezbarwna, klarowna, jednorodna ciecz będąca mieszaniną węglowodorów alifatycznych i aromatycznych, bez zmętnień, zawiesin i osadów.

Właściwości wyrobu:

Ciecz lotna i palna tworząca mieszaniny wybuchowe z powietrzem.

Opakowania:

Benzyna do lakierów dostępna jest w opakowaniach o pojemności 0,5l, 1l, 5l, 10l, oraz 200l lub innych do uzgodnienia między producentem i odbiorcą. Pojemniki z tworzyw sztucznych lub blaszane.

Wybrane parametry techniczne:

Wybrane parametry techniczne
Wyrób zgodny z Zakładową Normą firmy CHEMIKA.
Posiada Atest PZH.

 

Do pobrania

Wróć Wróć