Przejdź do treści
Logo

Benzyna do lamp górniczych - rozcieńczalnik


Przeznaczenie:

Benzyna do lamp górniczych stosowana w górnictwie do wykrywania obecności metanu i dwutlenku węgla oraz jako wskaźnik zawartości tlenu w powietrzu kopalnianym.

Charakterystyka:

Benzyna do lamp górniczych rozcieńczalnik to bezbarwna, klarowna, jednorodna ciecz będąca mieszaniną węglowodorów alifatycznych i aromatycznych, bez zmętnień, zawiesin i osadów.

Właściwości wyrobu:

Ciecz lotna i palna tworząca mieszaniny wybuchowe z powietrzem.

Opakowania:

Benzyna do lamp górniczych rozcieńczalnik dostępna jest w opakowaniach o pojemności 0,5l, 1l, 5l, 10l, oraz 200l lub innych do uzgodnienia między producentem i odbiorcą. Pojemniki z tworzyw sztucznych lub blaszane.

Wybrane parametry techniczne:

Wybrane parametry techniczne
Wyrób zgodny z Zakładową Normą firmy CHEMIKA.

 

Do pobrania

Wróć Wróć