Skip to main content
Logo

AQUACHEM - G Primer Enamel


Characteristics:

A suspension of pigments and fillers in a water-based polymer dispersion with the addition of coalescents, anti-corrosion pigments, and auxiliary agents. AQUACHEM – G creates coatings that dry at room temperature.

Product Properties:

The primer enamel is environmentally friendly and completely safe for users and the natural environment. It is water-dilutable and has a mild odor. AQUACHEM – G creates very adhesive, protective-decorative coatings with excellent coverage. The coating is characterized by good mechanical resistance. It exhibits high elasticity, spreadability, and impact resistance. It is especially recommended for painting spaces in hospitals, nurseries, kindergartens, schools, and in areas with a high risk of fire or explosion, where the use of solvent-based paints is not possible. The primer enamel can be used in spaces with limited ventilation.

Intended Use:

A water-dilutable, non-flammable product designed to protect surfaces made of cast iron, steel, non-ferrous metals, wood, and wood-like materials. The obtained paint coatings are non-flammable and can be used both indoors and outdoors. For wooden and wood-like surfaces used outdoors, it is recommended to use clear DEKORCHEM as a primer. When painting wooden surfaces used indoors, a primer is not required.

Selected Technical Parameters:

Gęstość (w temp. 20 ºC) max. 1,20 g/cm3
Lepkość (kubek wypływowy forda nr 4, w temp. 20 ºC) 80 ÷ 140 s
Zakres pH 7,0 ÷ 8,5
Krycie jakościowe, stopień pierwszy – ciemne kolory;
drugi – jasne kolory
Barwa paleta kolorów, również wg wzornika RAL
Połysk połysk, mat, półmat
Rozcieńczanie woda pitna, wodociągowa, kopalniana
Czyszczenie narzędzi bezpośrednio po użyciu ciepłą wodą
Palność niepalna
Wydajność do 12 m2/l przy jednej warstwie
Temperatura podłoża nie niższa niż 5 ºC
Temperatura otoczenia nie niższa niż 5 ºC
(optymalna powyżej 10 ºC)
Metody nakładania natrysk hydrodynamiczny
natrysk pneumatyczny
pędzel, wałek
Zalecana ilość warstw 2
Czas wysychania powłoki
[w temp. 20±2 ºC i wilgotności względnej 65±5%]
stopień 1 – 1 h; stopień 4 – 4 h;
w temperaturze 80 ºC stopień 4 – 0,5 h
Czas nakładania kolejnej warstwy przy malowaniu natryskiem po ok. 3 h
przy malowaniu pędzlem lub wałkiem po 4h
Wskazówki ogólne nie mieszać wyrobu z produktami
rozpuszczalnikowymi
przed użyciem i po dłuższych przerwach
w pracy zamieszać

Badane parametry mogą ulec zmianie wraz ze zmianą warunków otoczenia, ilości i grubości warstw.

back back