Przejdź do treści
Logo

PIANOL S3 Środek gaśniczy


Przeznaczenie:

Produkt przeznaczony jest do wytwarzania mechanicznych pian gaśniczych: lekkiej, średniej i ciężkiej (do gaszenia pożarów klasy A i B według PN-EN 2:1998) jako 3% roztwór w wodzie gaśniczej. Syntetyczny, pianotwórczy środek gaśniczy posiadający świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB Nr 1132/2011.

Charakterystyka:

PIANOL S3 pod względem chemicznym jest to wodno-glikolowy roztwór środków powierzchniowo czynnych, substancji hydrotropowej, inhibitorów korozji i stabilizatora piany.

Opakowania:

Cysterna, paletopojemniki polietylenowe o pojemności 1000 litrów, beczki polietylenowe pojemności 200 litrów oraz inne opakowanie uzgodnione z odbiorcą.

Wybrane parametry techniczne:

Wybrane parametry techniczne

 

Wróć Wróć