Przejdź do treści
Logo

Rozcieńczalnik acetonowy


Przeznaczenie:

Rozcieńczalnik acetonowy stosowany jest jako środek do mycia i odtłuszczania powierzchni przed malowaniem. Wykorzystywany jest jako rozcieńczalnik wyrobów nitrocelulozowych, tłuszczów, wosków oraz do mycia urzadzeń i narzędzi malarskich.

Charakterystyka:

Rozcieńczalnik acetonowy to bezbarwna, klarowna, jednorodna ciecz będąca mieszaniną ketonu dimetylowego i węglowodorów alifatycznych, bez zmętnień, zawiesin i osadów.

Właściwości wyrobu:

Ciecz lotna i wysoce łatwopalna tworząca mieszaniny wybuchowe z powietrzem.

Opakowania:

Rozcieńczalnik dostępny jest w opakowaniach o pojemności 0,5l, 1l, 5l, 10l, oraz 200l lub innych do uzgodnienia między producentem i odbiorcą. Pojemniki z tworzyw sztucznych lub blaszane.

Wybrane parametry techniczne:

Wybrane parametry techniczne
Wyrób zgodny z Zakładową Normą firmy CHEMIKA.
Posiada Atest PZH.

 

Do pobrania

Wróć Wróć