Przejdź do treści
Logo

Chemika Wheel Cleaner Pro


Charakterystyka:

WHEEL CLEANER PRO to zasadowy produkt przeznaczony do szybkiego i skutecznego czyszczenia kół i opon. Siła czyszcząca oddziela nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia, pozostawiając felgi i opony dogłębnie doczyszczone. Komfort pracy podnoszą właściwości pieniące, pozostawiając oponę czystą i czarną WHEEL CLENAER usuwa pozostałości starych dressingów, przygotowując oponę pod nowe zabezpieczenie produktem TIRE PRO.

Przeznaczenie:

WHEEL CLEANER PRO to gotowy do użycia preparat do czyszczenia felg stalowych, nadkoli, a także elementów gumowych m.in. opon i dywaników. Sposób użycia: Tylko do użytku zewnętrznego. Sposób użycia: spłukać z kół luźny brud za pomocą myjki ciśnieniowej. Spryskać produkt za pomocą atomizera bezpośrednio na felgi i opony. W przypadku silnych zabrudzeń użyć szczotki lub pędzelka. Spłukać wodą pod ciśnieniem. Nie rozcieńczać i nie aplikować na rozgrzaną powierzchnię.

Warunki podczas użytkowania:

Przed użyciem zapoznać się z etykietą znajdującą się na opakowaniu. Chronić przed dziećmi. W przypadku dostania się do oczu płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, o ile nie są przyklejone do oka. Kontynuować płukanie. W razie połknięcia, niepożądanych reakcji alergicznych, zmian skórnych skonsultować się z lekarzem i pokazać mu etykietę lub Kartę Charakterystyki produktu.

Transport:

WHEEL CLEANER PRO należy transportować w oryginalnych szczelnych opakowaniach właściwie zabezpieczonych. Preparat nie jest klasyfikowany jako produkt niebezpieczny i nie podlega przepisom wg RID/ADR. W czasie transportu należy utrzymywać temperaturę powyżej 0°C. Nie narażać na długotrwałe działanie niskich temperatur. Chronić przed przegrzaniem oraz działaniem promieni słonecznych.

Składowanie:

Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach. Składować w pomieszczeniach magazynowych zamkniętych i niedostępnych dla osób niepowołanych. Chronić przed nadmiernym działaniem promieni słonecznych. Nie należy dopuszczać do uszkodzeń mechanicznych opakowań, mogących prowadzić do niekontrolowanego wycieku preparatu. Przechowywać w temperaturze 0°C do 35°C. Czas przechowywania określa się jako równy okresowi gwarancji, czyli 24 miesięcy.

Warunki gwarancji:

WHEEL CLEANER PRO objęty jest 24 miesięczną gwarancją producenta.Gwarancja nie obejmuje opakowań, które zostały uszkodzone mechanicznie na wskutek niewłaściwego obchodzenia się z nimi np: rzucanie, nieostrożny transport. Gwarancja nie obejmuje preparatu zanieczyszczonego chemicznie. Gwarancji nie podlega również preparat, którego wady powstały w wyniku złego sposobu magazynowania wyrobu u odbiorcy.


Opakowania:

WHEEL CLEANER PRO dostępny jest w opakowaniach o pojemności 650 ml. Pojemniki z tworzyw sztucznych. Utylizować zgodnie z krajowymi przepisami.

Wybrane parametry techniczne:

Wygląd, barwa Przezroczysta ciecz o żółtym zabarwieniu
Zapach cytrynowy
Gęstość w temp. 20°C Ok.1,00 g/cm3
pH w temp. 20°C Ok. 13
 Produkt nie nadaje się do spożycia!
Zakładowa norma nr ZN-2023/CH/170

Wróć Wróć