Przejdź do treści
Logo

Chemika Satin Pro


Charakterystyka:

SATIN PRO tworzy długotrwałą powłokę antystatyczną, która zapobiega osadzaniu się zabrudzeń, a zawarte w nim filtry UV chronią wnętrze przed blaknięciem oraz pękaniem. Pozostawia satynowe wykończenie z mocnym przyciemnieniem bez smug czy śladów. Dressing jest bardzo wydajny i prosty w użyciu.

Przeznaczenie:

Dressing to gotowy do użycia produkt przeznaczony do pielęgnacji i zabezpieczania powierzchni
wewnętrznych takich jak plastik, guma, winyl oraz karbon.

Sposób użycia:

Tylko do użytku zewnętrznego. Sposób użycia: Oczyścić powierzchnię. Nanieść preparat na aplikator lub bezpośrednio na powierzchnię. Kolistymi ruchami rozprowadzić preparat. Nadmiar zetrzeć suchą mikrofibrą. Nie rozcieńczać i nie aplikować na rozgrzaną powierzchnię.

Warunki podczas użytkowania:

Przed użyciem zapoznać się z etykietą znajdującą się na opakowaniu. Chronić przed dziećmi. W przypadku dostania się do oczu płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, o ile nie są przyklejone do oka. Kontynuować płukanie. W razie połknięcia, niepożądanych reakcji alergicznych, zmian skórnych skonsultować się z lekarzem i pokazać mu etykietę lub Kartę Charakterystyki produktu.

Transport:

SATIN PRO należy transportować w oryginalnych szczelnych opakowaniach właściwie zabezpieczonych. Preparat nie jest klasyfikowany jako produkt niebezpieczny i nie podlega przepisom wg RID/ADR. W czasie transportu należy utrzymywać temperaturę powyżej 0°C. Nie narażać na długotrwałe działanie niskich temperatur. Chronić przed przegrzaniem oraz działaniem promieni słonecznych.

Składowanie:

Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach. Składować
w pomieszczeniach magazynowych zamkniętych i niedostępnych dla osób niepowołanych. Chronić przed nadmiernym działaniem promieni słonecznych. Nie należy dopuszczać do uszkodzeń mechanicznych opakowań, mogących prowadzić do niekontrolowanego wycieku preparatu. Przechowywać w temperaturze 0°C do 35°C. Czas przechowywania określa się jako równy okresowi gwarancji, czyli 24 miesięcy.

Warunki gwarancji:

SATIN PRO objęty jest 24 miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje opakowań, które zostały uszkodzone mechanicznie na wskutek niewłaściwego obchodzenia się z nimi np: rzucanie, nieostrożny transport. Gwarancja nie obejmuje preparatu zanieczyszczonego chemicznie. Gwarancji nie podlega również preparat, którego wady powstały w wyniku złego sposobu magazynowania wyrobu u odbiorcy. Wymianie podlega preparat, dla którego zostały zachowane warunki pakowania, przechowywania i transportu, a wady uniemożliwiające używania wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem powstały w procesie produkcji i wynikają z winy producenta.

Opakowania:

SATIN PRO dostępny jest w opakowaniach o pojemności 650 ml. Pojemniki z tworzyw sztucznych.
Utylizować zgodnie z krajowymi przepisami.

Wybrane parametry techniczne:

Wygląd, barwa Nieprzezroczysta pomarańczowa ciecz
Zapach pomarańczowy
Gęstość w temp. 20°C ok.0,98 g/cm3
pH w temp. 20°C 6,0 ± 0,5
Produkt nie nadaje się do spożycia!
Zakładowa norma nr ZN-2022/CH/164

Wróć Wróć