Przejdź do treści
Logo

Chemika Leather Conditioner Pro


Charakterystyka:

LEATHER CONDIOTIONER PRO stosuję się w celu wydłużenia żywotności skór eko i naturalnych. Środek ten tworzy na powierzchni innowacyjną powłokę bezwzględną dla wszelkiego rodzaju zabrudzeń i wilgoci, zabezpiecza skórę naturalną i sztuczną przed wysychaniem i pękaniem. LEATHER CONDITIONER PRO przywraca naturalną kolorystykę, pielęgnuje skórę i wypełnia rysy co gwarantuję dobrą kondycję i estetykę. Zabezpieczona powierzchnia staje się łatwiejsza w pielęgnacji, ponieważ zabrudzenia gromadzące się na meblach skórzanych w domu, napotykają barierę ochronną, która ogranicza ich osadzanie.

Przeznaczenie:

LEATHER CONDITIONER PRO przeznaczony jest do czyszczenia i codziennej pielęgnacji mebli, foteli samochodowych, torebek oraz innych produktów pokrytych ekoskórą oraz skórą naturalną.

Sposób użycia:

Tylko do użytku zewnętrznego. Przed użyciem wstrząsnąć. Zaleca się przed użyciem sprawdzić oddziaływanie na mytą powierzchnię w mało widocznym miejscu. Sposób użycia: Zwilżyć ściereczkę preparatem do impregnacji, a następnie wypolerować powierzchnię okrężnymi ruchami. Nanosić preparat zawsze na suchą i czystą powierzchnię. Nadmiar środka wytrzeć papierem ręcznikowym. Konserwacje powinno się przeprowadzać co 3 – 6 miesięcy.

Warunki podczas użytkowania:

Przed użyciem zapoznać się z etykietą znajdującą się na opakowaniu. Chronić przed dziećmi. W przypadku dostania się do oczu płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, o ile nie są przyklejone do oka. Kontynuować płukanie. W razie połknięcia, niepożądanych reakcji alergicznych, zmian skórnych skonsultować się z lekarzem i pokazać mu etykietę lub Kartę Charakterystyki produktu.

Transport:

LEATHER CONDITIONER PRO należy transportować w oryginalnych szczelnych opakowaniach właściwie zabezpieczonych. Preparat nie jest klasyfikowany jako produkt niebezpieczny i nie podlega przepisom wg RID/ADR. W czasie transportu należy utrzymywać temperaturę powyżej 0°C. Nie narażać na długotrwałe działanie niskich temperatur. Chronić przed przegrzaniem oraz działaniem promieni słonecznych.

Składowanie:

Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach. Składować w pomieszczeniach magazynowych zamkniętych i niedostępnych dla osób niepowołanych. Chronić przed nadmiernym działaniem promieni słonecznych. Nie należy dopuszczać do uszkodzeń mechanicznych opakowań, mogących prowadzić do niekontrolowanego wycieku preparatu. Przechowywać w temperaturze 0°C do 35°C. Czas przechowywania określa się jako równy okresowi gwarancji, czyli 36 miesięcy.

Warunki gwarancji:

LEATHER CONDITIONER PRO objęty jest 36 miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje opakowań, które zostały uszkodzone mechanicznie na wskutek niewłaściwego obchodzenia się z nimi np: rzucanie, nieostrożny transport. Gwarancja nie obejmuje preparatu zanieczyszczonego chemicznie. Gwarancji nie podlega również preparat, którego wady powstały w wyniku złego sposobu magazynowania wyrobu u odbiorcy. Wymianie podlega preparat, dla którego zostały zachowane warunki pakowania, przechowywania i transportu, a wady uniemożliwiające używania wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem powstały w procesie produkcji i wynikają z winy producenta.

Opakowania:

LEATHER CONDITIONER PRO dostępny jest w opakowaniach o pojemności 150 ml. Pojemniki z tworzyw sztucznych. Utylizować zgodnie z krajowymi przepisami.

Wybrane parametry techniczne:

Wygląd: barwa mleczna ciecz, bez osadu i zanieczyszczeń mechanicznych
Zapach: miodowy
Gęstość w temp. 20°C ok.1,00 g/cm3
pH w temp. 20°C 6,90 ± 0,5
Produkt nie nadaje się do spożycia!
Zakładowa norma nr ZN-2021/CH/148

Wróć Wróć