Przejdź do treści
Logo

Chemika Label OFF


Charakterystyka:

Label OFF to profesjonalny preparat do usuwania etykiet samoprzylepnych. Wnika w papier etykietowy i rozpuszcza klej, dzięki czemu etykiety są odklejane za jednym razem, nie pozostawiając żadnych pozostałości. Eliminuje się czasochłonne skrobanie etykiet, oszczędza się podłoże. Label OFF usuwa również lepkie pozostałości wszelkiego rodzaju, takie jak plamy smołowe lub resztki kleju z winiet. Naturalny pomarańczowy zapach sprawia, że praca z nim jest przyjemna. Polecany również jako odplamiacz do tapicerki, wykładzin, dywanów.

Przeznaczenie:

Label OFF przeznaczony jest do usuwania kleju po etykietach, naklejkach, taśmach klejących, resztki gum, atrament, tusz, markery, farby w sprayu, olej, tłuszcz, sadze i inne, z drzwi, okien, szyb, PCV, powierzchni z tworzyw sztucznych w tym poliwęglanu, szkła, ceramiki, kamienia, sprzętu biurowego, AGD i elektronicznego.

Sposób użycia:

Tylko do użytku zewnętrznego. Stosować rękawice ochronne. Produkt gotowy do użycia. Stosować punktowo.
Sposób użycia: Nanieść na mytą powierzchnię, odczekać chwilę do momentu zadziałania preparatu, następnie zmyć przy użyciu szmatki. Przed użyciem należy sprawdzić odporność czyszczonej powierzchni na preparat.
Przeciwwskazania:
Nie rozcieńczać.
Nie dopuścić do wyschnięcia preparatu na powierzchni.
Nie stosować przy nadwrażliwości na jakiekolwiek składniki preparatu.

Warunki podczas użytkowania:

Przed użyciem zapoznać się z etykietą znajdującą się na opakowaniu. Chronić przed dziećmi. W przypadku dostania się do oczu płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe o ile nie są przyklejone do oka. Kontynuować płukanie. W razie połknięcia, niepożądanych reakcji alergicznych, zmian skórnych skonsultować się z lekarzem i pokazać mu etykietę lub Kartę Charakterystyki produktu.

Transport:

Label off należy transportować w oryginalnych szczelnych opakowaniach właściwie zabezpieczonych. Klasyfikowany jest jako materiał niebezpieczny i podlega przepisom transportowym wg RID/ADR (numer rozpoznawczy materiału UN 1993, klasa/kod klasyfikacyjny – 3, grupa pakowania III). W czasie transportu należy utrzymywać temperaturę powyżej 0°C. Nie narażać na długotrwałe działanie niskich temperatur. Chronić przed przegrzaniem oraz działaniem promieni słonecznych.

Składowanie:

Label OFF należy przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach. Składować w pomieszczeniach magazynowych zamkniętych i niedostępnych dla osób niepowołanych. Chronić przed nadmiernym działaniem promieni słonecznych. Nie należy dopuszczać do uszkodzeń mechanicznych opakowań, mogących prowadzić do niekontrolowanego wycieku preparatu. Nie narażać na działanie niskich temperatur. Przechowywać w zakresie temperatur od +5°C do +35°C w pomieszczeniach

Warunki gwarancji:

Preparat objęty jest 36 miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje opakowań, które zostały uszkodzone mechanicznie na wskutek niewłaściwego obchodzenia się z nimi np: rzucanie, nieostrożny transport. Gwarancja nie obejmuje preparatu zanieczyszczonego chemicznie. Gwarancji nie podlega również preparat, którego wady powstały w wyniku złego sposobu magazynowania wyrobu u odbiorcy. Wymianie podlega preparat, dla którego zostały zachowane warunki pakowania, przechowywania i transportu, a wady uniemożliwiające używania wyrobu zgodnie z jeg przeznaczeniem powstały w procesie produkcji i wynikają z winy producenta.

Opakowania:

Label OFF dostępny jest w opakowaniach o pojemności 650 ml lub w innych do uzgodnienia między producentem i odbiorcą. Pojemniki z tworzyw sztucznych. Utylizować zgodnie z krajowymi przepisami.

Wybrane parametry techniczne:

Wygląd, barwa Klarowna, bezbarwna ciecz bez osadu i zanieczyszczeń
mechanicznych, dopuszcza się lekką opalescencję
Zapach przyjemny z nutą pomarańczy
Gęstość w temp. 20°C 0,9 ± 0,05 g/cm3
pH w temp. 20°C 7,5 ± 0,5
Produkt nie nadaje się do spożycia!

Do pobrania

Wróć Wróć