Przejdź do treści
Logo

Chemika Bug Remover Pro


Charakterystyka:

BUG REMOVER PRO to środek, który szybko i skutecznie usuwa zanieczyszczenia organiczne z lakieru samochodowego i szyb. Dzięki swojej unikalnej formule wystarczy kilka minut, aby pozbyć się owadów bez konieczności szorowania. Bezpieczny dla lakieru i powłok ochronnych, posiada przyjemny zapach mięty pieprzowej z nutą wanilii.

Przeznaczenie:

BUG REMOVER PRO to gotowy do użycia preparat do usuwania pozostałości owadów i zanieczyszczeń drogowych z dolnych partii nadwozia, reflektorów, lakieru, szyb, elementów chromowanych i nielakierowanych tworzyw sztucznych.

Sposób użycia:

Tylko do użytku zewnętrznego. Sposób użycia: rozpylić preparat na zabrudzony element i pozostawić na ok. 5 minut, aby zadziałały składniki aktywne. Następnie spłukać wodą pod ciśnieniem. W razie konieczności czynność powtórzyć. Nie rozcieńczać i nie aplikować na rozgrzaną powierzchnię.

Warunki podczas użytkowania:

Przed użyciem zapoznać się z etykietą znajdującą się na opakowaniu. Chronić przed dziećmi. W przypadku dostania się do oczu płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, o ile nie są przyklejone do oka. Kontynuować płukanie. W razie połknięcia, niepożądanych reakcji alergicznych, zmian skórnych skonsultować się z lekarzem i pokazać mu etykietę lub Kartę Charakterystyki produktu.

Transport:

BUG REMOVER PRO należy transportować w oryginalnych szczelnych opakowaniach właściwie zabezpieczonych. Preparat jest klasyfikowany jako produkt niebezpieczny i podlega przepisom wg RID/ADR (numer rozpoznawczy materiału UN 1993, klasa/kod klasyfikacyjny – 3, grupa opakowania III). W czasie transportu należy utrzymywać temperaturę powyżej 0°C. Nie narażać na długotrwałe działanie niskich temperatur. Chronić przed przegrzaniem oraz działaniem promieni słonecznych.

Składowanie:

Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach. Składować w pomieszczeniach magazynowych zamkniętych i niedostępnych dla osób niepowołanych. Chronić przed nadmiernym działaniem promieni słonecznych. Nie należy dopuszczać do uszkodzeń mechanicznych opakowań, mogących prowadzić do niekontrolowanego wycieku preparatu. Przechowywać w temperaturze 0°C do 35°C. Czas przechowywania określa się jako równy okresowi gwarancji, czyli 24 miesięcy.

Warunki gwarancji:

BUG REMOVER PRO objęty jest 24 miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje opakowań, które zostały uszkodzone mechanicznie na wskutek niewłaściwego obchodzenia się z nimi np: rzucanie, nieostrożny transport. Gwarancja nie obejmuje preparatu zanieczyszczonego chemicznie. Gwarancji nie podlega również preparat, którego wady powstały w wyniku złego sposobu magazynowania wyrobu u odbiorcy. Wymianie podlega preparat, dla którego zostały zachowane warunki pakowania, przechowywania i transportu, a wady uniemożliwiające używania wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem powstały w procesie produkcji i wynikają z winy producenta.

Opakowania:

BUG REMOVER PRO dostępny jest w opakowaniach o pojemności 650 ml. Pojemniki z tworzyw sztucznych. Utylizować zgodnie z krajowymi przepisami.

Wybrane parametry techniczne:

Wygląd, barwa Przezroczysta ciecz o zielonym zabarwieniu
Zapach Miętowy z nutą wanilii
Gęstość w temp. 20°C ok.1,00 g/cm3
pH w temp. 20°C 8,0 ± 0,5
Produkt nie nadaje się do spożycia!
Zakładowa norma nr ZN-2023/CH/169

Wróć Wróć