Skip to main content
Logo

CEKORCHEM High-Temperature Paint up to 400°C


Characteristics:

CEKORCHEM Silicone Paint is a coating made up of a suspension of pigments and fillers in a solution of silicone resin in organic solvents, with the addition of pigments and auxiliary agents. The paint is available in the basic color of silver and can also be supplied in other colors according to individual agreements with the customer.

Product Features:

The coating created by CEKORCHEM Silicone Paint exhibits good mechanical resistance (elasticity, impact resistance) and corrosion resistance (resistance to inorganic acids, alkalis, oxidizing agents, and water). It is resistant to temperatures up to 400°C* and adheres well to steel substrates. The paint can be applied using various application techniques, including brush, roller, pneumatic spray, hydrodynamic spray, and immersion.
*) including continuous exposure up to 300°C and intermittent exposure up to 400°C.

Applications:

CEKORCHEM Silicone Paint is used for painting previously cleaned steel components exposed to continuous or intermittent high temperatures. It is particularly recommended for painting metal components, ovens, radiators, heating elements, and central heating installations.

Selected Technical Parameters:

Gęstość max. 1,20 g/cm3
Lepkość (kubek wypływowy forda nr 4) 30  40 s
Krycie jakościowe, stopień pierwszy
Połysk mat, półmat
Rozcieńczanie rozcieńczalnik ksylenowy
Czyszczenie narzędzi bezpośrednio po użyciu rozcieńczalnikiem
Wydajność 8 - 10 m2/l przy jednej warstwie
Temperatura podłoża nie niższa niż 5 ºC, wyższa o 3 ºC od
temperatury punktu rosy
Temperatura otoczenia nie niższa niż 5 ºC
(optymalna powyżej 10 ºC)
Metody nakładania natrysk hydrodynamiczny, natrysk
pneumatyczny,pędzel, wałek, zanurzanie
Zalecana ilość warstw w zależności od uzyskanej grubości 1-2
Czas schnięcia przez 15-30 min. w zależności od
zastosowanej temperatury
stopień 7 – 1 h; pełne utwardzenie powłoki
następuje po wysuszeniu jej w temp.
200-300 ºC
Czas schnięcia powłoki w temp. 20±2 ºC i wilgotności
względnej 55±5%
1 h; powłoka sucha w dotyku
Czas nakładania kolejnej warstwy w temp. 20ºC 1 h
Limit zawartości LZO (kat. A/i/FR=500 g/l) max. 490 g/l

 

The tested parameters may change with variations in environmental conditions, the quantity applied, and the thickness of the paint layers.

back back