Przejdź do treści
Logo

Chemika Interior Cleaner Pro


Charakterystyka:

INTERIOR CLEANER PRO to niezwykle wydajny i łatwy w aplikacji produkt do czyszczenia i zabezpieczania elementów wnętrza samochodu. Przywraca czyszczonym elementom naturalny wygląd zostawiając przyjemny zapach gumy balonowej. Nie jest produktem typu APC, ponieważ nie wymaga wypłukiwania wodą. INTERIOR CLEANER PRO łączy w sobie cechy cleanera oraz dressingu, pozostawiając warstwę ochronną.

Przeznaczenie:

INTERIOR CLEANER PRO to gotowy do użycia produkt przeznaczony do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni wewnętrznych takich jak plastik, guma, winyl oraz karbon.

Sposób użycia:

Tylko do użytku zewnętrznego. Sposób użycia: Nanieść preparat bezpośrednio na powierzchnię lub mikrofibrę. Zebrać brud. Przetrzeć czystą ściereczką z mikrofobry. Przy czyszczeniu większych zabrudzeń, nanieść preparat na szczoteczkę lub pędzelek. Nie rozcieńczać i nie aplikować na rozgrzaną powierzchnię.

Warunki podczas użytkowania:

Przed użyciem zapoznać się z etykietą znajdującą się na opakowaniu. Chronić przed dziećmi. W przypadku dostania się do oczu płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, o ile nie są przyklejone do oka. Kontynuować płukanie. W razie połknięcia, niepożądanych reakcji alergicznych, zmian skórnych skonsultować się z lekarzem i pokazać mu etykietę lub Kartę Charakterystyki produktu.

Transport:

INTERIOR CLEANER PRO należy transportować w oryginalnych szczelnych opakowaniach właściwie zabezpieczonych. Preparat jest klasyfikowany jako produkt niebezpieczny i podlega przepisom wg RID/ADR (numer rozpoznawczy materiału UN 1993, klasa/kod klasyfikacyjny – 3, grupa opakowania III). W czasie transportu należy utrzymywać temperaturę powyżej 0°C. Nie narażać na długotrwałe działanie niskich temperatur. Chronić przed przegrzaniem oraz działaniem promieni słonecznych.

Składowanie:

Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach. Składować w pomieszczeniach magazynowych zamkniętych i niedostępnych dla osób niepowołanych. Chronić przed nadmiernym działaniem promieni słonecznych. Nie należy dopuszczać do uszkodzeń mechanicznych opakowań, mogących prowadzić do niekontrolowanego wycieku preparatu. Przechowywać w temperaturze 0°C do 35°C. Czas przechowywania określa się jako równy okresowi gwarancji, czyli 24 miesięcy.

Warunki gwarancji:

INTERIOR CLEANER PRO objęty jest 24 miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje opakowań, które zostały uszkodzone mechanicznie na wskutek niewłaściwego obchodzenia się z nimi np: rzucanie, nieostrożny transport. Gwarancja nie obejmuje preparatu zanieczyszczonego chemicznie. Gwarancji nie podlega również preparat, którego wady powstały w wyniku złego sposobu magazynowania wyrobu u odbiorcy.

Opakowania:

INTERIOR CLEANER PRO dostępny jest w opakowaniach o pojemności 650ml. Pojemniki z tworzyw sztucznych. Utylizować zgodnie z krajowymi przepisami.

Wybrane parametry techniczne:

Wygląd, barwa Nieprzezroczysta ciecz o niebieskim zabarwieniu
Zapach Guma balonowa
Gęstość w temp. 20°C ok. 0,99 g/cm3
pH w temp. 20°C 7,7 ± 0,5
Produkt nie nadaje się do spożycia!
Zakładowa norma nr ZN-2023/CH/176

Wróć Wróć