Skip to main content
Logo

PURCHEM Gruntoemalia poliuretanowa


Charakterystyka:

Zawiesina pigmentów i wypełniaczy mineralnych w roztworze żywic akrylowych w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem środków pomocniczych. PURCHEM jest dwuskładnikową akrylową gruntoemalią, opartą o kombinację żywicy akrylowej i utwardzacza na bazie izocyjanianu alifatycznego. Nie wymaga stosowania farb podkładowych.

Właściwości wyrobu:

Gruntoemalia PURCHEM posiada dobre właściwości aplikacyjne przy użyciu różnych technik nanoszenia jak: pędzel, wałek, natrysk pneumatyczny lub hydrodynamiczny. Gruntoemalia tworzy, wytrzymałe i elastyczne, ochronno-dekoracyjne powłoki o dużej trwałości i odporności na uderzenia i ścieranie. Cechuje się bardzo dobrą siłą krycia oraz doskonale nadaje się do przemalowań. Uzyskane powłoki są gładkie, odporne na działanie zmiennych warunków atmosferycznych, a w szczególności na promieniowanie UV, na działanie wody, olejów mineralnych i roślinnych, smarów, terpentyny, nafty, alifatycznych pochodnych ropy naftowej i średnio agresywne chemikalia.

Przeznaczenie:

Gruntoemalia przeznaczona jest do stosowania w obiektach narażonych na wpływy atmosferyczne i agresję chemiczną. Do malowania maszyn rolniczych i budowlanych, nadwodnych części pływającego sprzętu sportowego, statków, konstrukcji mostowych, konstrukcji stalowych, elementów metalowych – gdzie wymagana jest wysoka odporność na czynniki mechaniczne, chemiczne i atmosferyczne. Opracowana jest do zabezpieczania elementów stalowych, żeliwnych, elementów wykonanych z innych metali oraz niektórych tworzyw sztucznych eksploatowanych w różnych środowiskach.

Wybrane parametry techniczne:

Krycie jakościowe stopień I – ciemne barwy
stopień II – jasne barwy
Połysk mat, półmat, połysk
Kolor paleta kolorów
Rozcieńczanie po zmieszaniu bazy i utwardzacza -
rozcieńczalnik do wyrobów poliuretanowych
Czyszczenie narzędzi bezpośrednio po użyciu rozcieńczalnikiem
Zawartość części lotnych 35 % wag.
Zalecana minimalna grubość powłoki na sucho 30÷40 µm
Zalecana minimalna grubość powłoki na mokro 100 µm
Temperatura podłoża nie niższa niż 5°C, wyższa o 3 °C
od temperatury punktu rosy, max. 40 °C
Temperatura otoczenia nie niższa niż 5 °C (optymalna
powyżej 10 °C), max. 35 °C
Temperatura mieszaniny min. 10 °C, max. 35 °C
Metody nakładania natrysk hydrodynamiczny
natrysk pneumatyczny
pędzel, wałek
Zalecana ilość warstw w zależności od uzyskanej grubości 12
Czas wysychania powłoki
[w temp. 20±2 ºC i wilgotności względnej 55±5%]
stopień I – 0,5 h
stopień III – 2 h
stopień VI – 12 h
Czas nakładania kolejnej warstwy w temp. 20°C 12 h metodą mokro na sucho
Limit zawartości LZO (kat. A/j/FR-500 g/l) Etap II max. 430 g/l
 
Badane parametry mogą ulec zmianie wraz ze zmianą warunków otoczenia, ilości i grubości warstw.
Zastosowanie grubszej warstwy powłoki i wyższa od zalecanych wilgotność powietrza
mogą spowolnić proces schnięcia.
back back