Przejdź do treści
Logo

Chemika Tire Pro


Charakterystyka:

TIRE PRO przywraca oponom naturalny czarny kolor, a zawarte filtry UV chronią opony przed brązowieniem. Preparat można stosować także na zewnętrzne plastikowe elementy. TIRE PRO długo utrzymuje się na powierzchni nadając satynowe lub błyszczące wykończenie w zależności od ilości nałożonych warstw. Produkt może być także stosowany jak preparat przeciwko przymarzaniu uszczelek zimą. Dressing o miętowym zapachu, nadaje wysoką hydrofobowość, jest bardzo wydajny i prosty w użyciu.

Przeznaczenie:

TIRE PRO to gotowy do użycia dressing przeznaczony do pielęgnacji i zabezpieczania zewnętrznych elementów gumowych oraz plastikowych samochodu.

Sposób użycia:

Tylko do użytku zewnętrznego. Sposób użycia: Na czyste opony nanieś produkt bezpośrednio lub za pomocą aplikatora.Rozetrzyj produkt równo po powierzchni opony i pozostaw do wyschnięcia. Nie rozcieńczać i nie aplikować na rozgrzaną powierzchnię.

Warunki podczas użytkowania:

Przed użyciem zapoznać się z etykietą znajdującą się na opakowaniu. Chronić przed dziećmi. W przypadku dostania się do oczu płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, o ile nie są przyklejone do oka. Kontynuować płukanie. W razie połknięcia, niepożądanych reakcji alergicznych, zmian skórnych skonsultować się z lekarzem i pokazać mu etykietę lub Kartę Charakterystyki produktu.

Transport:

TIRE PRO należy transportować w oryginalnych szczelnych opakowaniach właściwie zabezpieczonych. Preparat nie jest klasyfikowany jako produkt niebezpieczny i nie podlega przepisom wg RID/ADR. W czasie transportu należy utrzymywać temperaturę powyżej 0°C. Nie narażać na długotrwałe działanie niskich temperatur. Chronić przed przegrzaniem oraz działaniem promieni słonecznych.

Składowanie:

Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach. Składować w pomieszczeniach magazynowych zamkniętych i niedostępnych dla osób niepowołanych. Chronić przed nadmiernym działaniem promieni słonecznych. Nie należy dopuszczać do uszkodzeń mechanicznych opakowań, mogących prowadzić do niekontrolowanego wycieku preparatu. Przechowywać w temperaturze 0°C do 35°C. Czas przechowywania określa się jako równy okresowi gwarancji, czyli 24 miesięcy.

Warunki gwarancji:

TIRE PRO objęty jest 24 miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje opakowań, które zostały uszkodzone mechanicznie na wskutek niewłaściwego obchodzenia się z nimi np: rzucanie, nieostrożny transport. Gwarancja nie obejmuje preparatu zanieczyszczonego chemicznie. Gwarancji nie podlega również preparat, którego wady powstały w wyniku złego sposobu magazynowania wyrobu u odbiorcy.

Opakowania:

TIRE PRO dostępny jest w opakowaniach o pojemności 650 ml. Pojemniki z tworzyw sztucznych. Utylizować zgodnie z krajowymi przepisami.

Wybrane parametry techniczne:

Wygląd, barwa Przezroczysta, klarowna ciecz
Zapach Charakterystyczny z nutą mięty
Gęstość w temp. 20°C ok.0,85 g/cm3
 Produkt nie nadaje się do spożycia!
Zakładowa norma nr ZN-2022/CH/167

Do pobrania

Wróć Wróć