chemika.pl

Żywica alkidowa FTALAK CHH LK60/60 /w benzynie/

Przeznaczenie:

Żywica alkidowa FTALAK CHH LK60/60 /w benzynie/ stosowana jest do produkcji emalii nawierzchniowych i wyrobów antykorozyjnych schnących na powietrzu. Może być także stosowana w kompozycji z innymi żywicami średniotłustymi lub olejnymi schnącymi na powietrzu, a także jako komponent wyrobów lakierowych poliwinylowych i chlorokauczukowych zwiększający ich elastycznośc oraz do modyfikacji żywic alkidowych tiksotropowych celem poprawy ich własciwości malarskich.

Charakterystyka:

Żywica alkidowa FTALAK CHH LK60/60 /w benzynie/ jest wyrobem szkodliwym i łatwopalnym. Powłoki lakierowe otrzymane z żywicy odznaczają się wysokim połyskiem, krótkim czasem schnięcia, dużą elastycznością, dobrą przyczepnością do podłoża oraz odpornością na dzialanie czynników atmosferycznych.

Opakowania:

Żywica dostępna w kontenerach 1000l lub innych opakowaniach uzgodnionych z odbiorcą.

Wybrane parametry techniczne:

e000070-wybrane-parametry-techniczne.png
Wyrób zgodny z Zakładową Normą firmy CHEMIKA.