chemika.pl

WETIKOL - zwilżacz

Przeznaczenie:

Wetikol - zwilżacz znajduje różnorodne zastosowanie m.i.n w: przemysle górniczym jako zwilżacz pyłów węglowych, w przemyśle nawozów fosforowych do chemicznej przeróbki fosforytów i apatytów, w przemyśle włókienniczym do aparatur zwilżających w procesach uszlachetniania włókien syntetycznych i celulozowych (w procesach odklejania, farbowania, foliowania), w przemyśle motoryzacyjnym jako dodatek do płynów myjących i polerujących. Wykorzystywany jest również w polimeryzacji emulsyjnej jako emulgator, w chemi gospodarczej jako środek zwilżający oraz w przemysle poligraficznym.

Charakterystyka:

Wetikol - zwilżacz to wodno-alkoholowy roztwór soli sodowej sulfobursztynianu di(2-etyloheksylu). Jest to ciecz o barwie od jasnożółtej do ciemnobrązowej, całkowice rozpuszczalna w wodzie.

Opakowania:

Wetikol dostarczany jest w autocysternach ze stali. Pakowany jest również do pojemników polietylenowych odbiorcy oraz beczek stalowych. Dopuszcza się stosowanie innych opakowań zapewniających bezpieczeństwo w czasie transportu i przechowywania oraz zabezpieczających wyrób przed pogorszeniem jakości.

Wybrane parametry techniczne:

e000067-wybrane-parametry-techniczne.png
Wyrób zgodny z Zakładową Normą firmy CHEMIKA.