chemika.pl

Rozcieńczalnik ekstrakcyjny

Przeznaczenie:

Rozpuszczalnik tłuszczów, olejów jadalnych, wosków i wielu innych substancji organicznych. Służy do mycia i odtłuszczania powierzchni po obróbkach mechanicznych. Znajduje zastosowanie przy produkcji farb i rozcieńczalników oraz jako rozpuszczalnik w przemyśle gumowym.

Charakterystyka:

Rozcieńczalnik ekstrakcyjny to bezbarwna, klarowna, jednorodna ciecz będąca mieszaniną węglowodorów alifatycznych i aromatycznych, bez zmętnień, zawiesin i osadów.

Właściwości wyrobu:

Ciecz lotna i palna tworząca mieszaniny wybuchowe z powietrzem.

Opakowania:

Rozcieńczalnik dostępny jest w opakowaniach o pojemności 0,5l, 1l, 5l, 10l, oraz 200l lub innych do uzgodnienia między producentem i odbiorcą. Pojemniki z tworzyw sztucznych lub blaszane.

Wybrane parametry techniczne:

e000031-wybrane-parametry-techniczne.png
Wyrób zgodny z Zakładową Normą firmy CHEMIKA.
Posiada Atest PZH.