chemika.pl

Płyn przeciw zamarzaniu CARBOCHEM

Przeznaczenie:

Płyn przeciw zamarzaniu przeznaczony jest do przeciwdziałania przymarzaniu węgla i innych materiałów sypkich do skrzyń ładunkowych oraz zbryleniu tychże materiałów w czasie magazynowania i transportu samochodowego, kolejowego lub morskiego, w okresie występowania niskich temperatur. Ze względu na swoje właściwości może być wykorzystywany przez użytkowników do indywidualnych zastosowań, przy uwzględnieniu karty charakterystyki i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Charakterystyka:

Płyn przeciw zamarzaniu CARBOCHEM to oleista ciecz, stanowiąca mieszaninę gliceryny, glikoli, poliglikoli i wody, koloru słomkowego do brunatno-brązowego, bez zawiesin i osadów.

Właściwości wyrobu:

CARBOCHEM jest cieczą niepalną, ulegającą biodegradacji. Temperatura krzepnięcia modyfikowana dla potrzeb klienta, zależna od procentowej zawartości składnika aktywnego w wodzie. Minimalna temperatura krzepnięcia -51oC.

Wybrane parametry techniczne:

e000016-wybrane-parametry-techniczne.png
Wyrób zgodny z Zakładową Normą firmy CHEMIKA.
Posiada Atest PZH.
Preparat uzyskał CERTYFIKAT uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa.


znak-bezpieczenstwa-B.png