chemika.pl

Rozcieńczalnik asfaltowy

Przeznaczenie:

Rozcieńczalnik asfaltowy stosowany jest do mycia urządzeń i narzędzi malarskich. Stosowany również do doprowadzania wyrobów do lepkości roboczej.

Charakterystyka:

Rozcieńczalnik asfaltowy to bezbarwna, klarowna, jednorodna ciecz będąca mieszaniną węglowodorów aromatycznych i alkoholu, bez zmętnień, zawiesin i osadów.

Opakowania:

Rozcieńczalnik dostępny jest w opakowaniach o pojemności 0,5l, 1l, 5l, 10l, oraz 200l lub innych do uzgodnienia między producentem i odbiorcą.

Wybrane parametry techniczne:

e000008-wybrane-parametry-techniczne.png
Wyrób zgodny z Zakładową Normą firmy CHEMIKA.