chemika.pl
/ CHEMIA PRZEMYSŁOWA

GLASSCHEM - letni płyn do spryskiwaczy

GLASSCHEM - letni płyn do spryskiwaczy przeznaczony jest do napełniania zbiorników spryskiwaczy szyb samochodowych w okresie letnim.

zobacz więcej...GLASSCHEM - zimowy płyn do spryskiwaczy

GLASSCHEM to zimowy płyn do spryskowaczy przeznaczony do mycia szyb samochodowych.

zobacz więcej...GLASSCHEM K - zimowy płyn do spryskiwaczy koncentrat

GLASSCHEM K - zimowy płyn do spryskiwaczy koncentrat przeznaczony jest do napełniania zbiorników spryskiwaczy szyb samochodowych w okresie zimowym.

zobacz więcej...Preparowany chlorek wapnia P2-DEK

Preparat w postaci stałej, przeznaczony jest do neutralizacji osiadłego pyłu węglowego stwarzającego zagrożenie wybuchem w pomieszczeniach i podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.

zobacz więcej...Płyn do chłodnic koncentrat - PETROCHEM K

Petrochem K stosowany jest jako niskokrzepnący płyn przeznaczony do układów chłodzenia silników spalinowych. Polecany do wszystkich typów samochodów z chłodzeniem cieczowym.

zobacz więcej...Płyn do chłodnic PETROCHEM

Płyn do chłodnic samochodowych zabezpiecza silnik i układ chłodzący przed korozją i działaniem mrozu.

zobacz więcej...Płyn mrozoodporny Hydraulic TEST

Płyn mrozoodporny przeznaczony jest do napełniania hydrauliki siłowej jako trudnopalna ciecz do testowania i konserwacji hydraulicznych urządzeń górniczych.

zobacz więcej...Płyn przeciw zamarzaniu CARBOCHEM

Płyn przeciw zamarzaniu przeznaczony jest do przeciwdziałania przymarzaniu węgla i innych materiałów sypkich do skrzyń ładunkowych oraz zbryleniu tychże materiałów w czasie magazynowania i transportu samochodowego, kolejowego lub morskiego, w okresie występowania niskich temperatur.

zobacz więcej...Spirytus do dezynfekcji SEPTOCHEM

SEPTOCHEM przeznaczony jest do użytku zewnętrznego; do dezynfekcji, czyszczenia i kosmetyki maszyn i urządzeń oraz sprzętu ochrony osobistej wielokrotnego użytku.

zobacz więcej...Wapno sodowane - absorbent dwutlenku węgla

Wapno sodowane jest absorbentem sodowo-wapniowym dwutlenku węgla.

zobacz więcej...WETIKOL - zwilżacz

Wetikol - zwilżacz jest środkiem powierzchniowo czynnym. Produkt jest mieszaniną o zawartości minimum 60% soli sodowej sulfobursztynianu di(2-etyloheksylu), do 25% wody i do 15% alkoholu 2-etyloheksylowego.

zobacz więcej...ZWILCHEM - Preparat 10%

Preparat do zwilżania pyłów węglowych ZWICHEM przeznaczony jest do stosowania jako dodatek do wody w profilaktyce przeciwpyłowej, przy likwidacji szkodliwego zapylenia w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.

zobacz więcej...Żywica alkidowa FTALAK CHH LK60/60 /w benzynie/

Żywica alkidowa FTALAK CHH LK60/60 /w benzynie/ jest tłustą żywicą lakierową produkowaną w postaci 60% roztworu w benzynie.

zobacz więcej...Żywica alkidowa FTALAK CHH LK60/60 /w ksylenie/

Żywica alkidowa FTALAK CHH LK60/60 /w ksylenie/ jest tłustą żywicą lakierową produkowaną w postaci 60% roztworu w ksylenie.

zobacz więcej...Żywica alkidowa FTALAK CHH S60/60N

Żywica FTALAK CHH S60/60N jest tłustą żywicą ftalową produkowaną w postaci 60% roztworu w benzynie.

zobacz więcej...