chemika.pl
/ POZOSTAŁE

NAFTA OŚWIETLENIOWA

Nafta oświetleniowa stosowana głównie do celów oświetleniowych oraz jako środek do konserwacji i mycia metalowych części maszyn i urządzeń górniczych, czyszczenia i mycia elementów łożysk tocznych oraz części maszyn, mycia elementów przekładni maszyn oraz mycia podzespołów taboru kolejowego.

zobacz więcej...Neutralizator rdzy LINKOR

Do antykorozyjnego zabezpieczenia konstrukcji stalowych, maszyn i urządzeń, karoserii pojazdów oraz wszelkich powierzchni stalowych pokrytych rdzą.

zobacz więcej...Pojemnik do zapór wodnych - typ B1

Pojemnik typ B1 przeznaczony jest do budowy zapór wodnych przeciwwybuchowych w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.

zobacz więcej...Preparat do zwilżania pyłów węglowych CaBO

Preparat do zwilżania pyłów węglowych CaBO przeznaczony jest do stosowania jako dodatek do wody w profilaktyce przeciwpyłowej, przy likwidacji szkodliwego zapylenia w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.

zobacz więcej...Spirytus do dezynfekcji SEPTOCHEM

SEPTOCHEM przeznaczony jest do użytku zewnętrznego; do dezynfekcji, czyszczenia i kosmetyki maszyn i urządzeń oraz sprzętu ochrony osobistej wielokrotnego użytku.

zobacz więcej...Środek gaśniczy PIANOL S3

Produkt przeznaczony jest do wytwarzania mechanicznych pian gaśniczych.

zobacz więcej...