chemika.pl
/ górnictwo

Benzyna do lamp górniczych - rozcieńczalnik

Benzyna do lamp górniczych stosowana w górnictwie do wykrywania obecności metanu i dwutlenku węgla oraz jako wskaźnik zawartości tlenu w powietrzu kopalnianym.

zobacz więcej...Farba alkidowa modyfikowana przewodząca MOFAP-Q

Wyrób opracowany w celu tworzenia powłok malarskich, eksploatowanych w środowiskach wymagających odprowadzania ładunków elektrostatycznych z zabezpieczanych powierzchni.

zobacz więcej...Neutralizator rdzy LINKOR

Do antykorozyjnego zabezpieczenia konstrukcji stalowych, maszyn i urządzeń, karoserii pojazdów oraz wszelkich powierzchni stalowych pokrytych rdzą.

zobacz więcej...Pojemnik do zapór wodnych - typ B1

Pojemnik typ B1 przeznaczony jest do budowy zapór wodnych przeciwwybuchowych w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.

zobacz więcej...Preparat do zwilżania pyłów węglowych CaBO

Preparat do zwilżania pyłów węglowych CaBO przeznaczony jest do stosowania jako dodatek do wody w profilaktyce przeciwpyłowej, przy likwidacji szkodliwego zapylenia w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.

zobacz więcej...Preparowany chlorek wapnia P2-DEK

Preparat w postaci stałej, przeznaczony jest do neutralizacji osiadłego pyłu węglowego stwarzającego zagrożenie wybuchem w pomieszczeniach i podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.

zobacz więcej...Płyn mrozoodporny Hydraulic TEST

Płyn mrozoodporny przeznaczony jest do napełniania hydrauliki siłowej jako trudnopalna ciecz do testowania i konserwacji hydraulicznych urządzeń górniczych.

zobacz więcej...Płyn przeciw zamarzaniu CARBOCHEM

Płyn przeciw zamarzaniu przeznaczony jest do przeciwdziałania przymarzaniu węgla i innych materiałów sypkich do skrzyń ładunkowych oraz zbryleniu tychże materiałów w czasie magazynowania i transportu samochodowego, kolejowego lub morskiego, w okresie występowania niskich temperatur.

zobacz więcej...Rozcieńczalnik DENTURAT

Denturat ze względu na swoje właściwości znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki.

zobacz więcej...Rozcieńczalnik DENTURAT B

Denturat B ze względu na swoje właściwości znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki.

zobacz więcej...Spirytus do dezynfekcji SEPTOCHEM

SEPTOCHEM przeznaczony jest do użytku zewnętrznego; do dezynfekcji, czyszczenia i kosmetyki maszyn i urządzeń oraz sprzętu ochrony osobistej wielokrotnego użytku.

zobacz więcej...Wapno sodowane - absorbent dwutlenku węgla

Wapno sodowane jest absorbentem sodowo-wapniowym dwutlenku węgla.

zobacz więcej...ZWILCHEM - Preparat 10%

Preparat do zwilżania pyłów węglowych ZWICHEM przeznaczony jest do stosowania jako dodatek do wody w profilaktyce przeciwpyłowej, przy likwidacji szkodliwego zapylenia w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.

zobacz więcej...