chemika.pl

Projekt pt: „Budowa i wyposażenie nowej hali produkcyjnej firmy CHEMIKA w Rybniku” rozszerzeniu działalności firmy poprzez budowę i wyposażenie nowej hali produkcyjnej w sprzęt niezbędny do uruchomienia produkcji farb. CHEMIKA to firma, która poszukuje wciąż nowych rozwiązań technologicznych w zakresie poprawy jakości oraz zwiększania asortymentu. Celem głównym projektu jest więc rozszerzenie działalności wnioskodawcy, poprzez wprowadzenie na rynek nowego rodzaju farb wodorozcieńczalnych, oraz zwiększenie możliwości produkcyjnych firmy. Dzięki temu przedsiębiorstwo będzie w posiadaniu pełnej i kompleksowej oferty farb własnej produkcji, co zdecydowanie przeniesie się na rozwój firmy i zwiększenie jej konkurencyjności na rynku producentów farb.
Wartość Projektu: 1 525 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 750 000,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Program Regionalny - Śląskie Pozytywna Energia - Unia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl